Post: : Admin

HT.Thích Thanh Nhã - trụ trì chùa Trấn Quốc sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về một số vấn đề khi đi lễ chùa lễ Phật đầu năm.
Đi lễ chùa thế nào cho đúng? HT.Thích Thanh Nhã

Nguồn: VTV1