Post: : Admin

Ban Trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng Ban Trị Sự GHPGVN huyện An Dương Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:



ĐẠI ĐỨC THÍCH BẢN HOAN

(Hiệu: Linh Thông; Thế danh: Đào Văn Lục, sinh năm 1974 tại xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng)

– Ủy viên Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng.

– Phó Trưởng ban thường trực Ban trị sự GHPGVN huyện An Dương.

– Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hải Phòng.

– Ủy viên UB MTTQVN huyện An Dương.

– Đại biểu HĐND xã Đặng Cương, huyện An Dương.

Trụ trì chùa Phúc Linh (Chùa Đồng Dụ), làng văn hóa Đồng Dụ, xã Đặng Cương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.


Tân viên tịch vào hồi 08h30 ngày 07 tháng 06 năm 2023 (tức 20/04 năm Quý Mão)

+ Trụ thế: 50 năm

+ Hạ lạp: 22 năm

Chương trình tang lễ được cử hành trọng thể tại chùa Phúc Linh ( Chùa Đồng Dụ), Làng văn hóa Đồng Dụ, xã Đặng Cương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

– Lễ nhập kim quan cử hành vào lúc 10h15′ ngày 8/6/2023 (tức 21/4/Quý Mão). Kim quan được tôn trí tại chùa Phúc Linh.

– Lễ viếng chính thức bắt đầu vào lúc 10h30 ngày 8/6/2023 (tức 21/4/Quý Mão)

– Lễ truy điệu sẽ được cử hành vào lúc 9h00 ngày 9/6/2023 (tức 22/4/Quý Mão), sau đó phụng tống kim quan tại khuôn viên nội tự chùa Phúc Linh (chùa Đồng Dụ), Làng văn hóa Đồng Dụ, xã Đặng Cương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.


BAN TỔ CHỨC TANG LỄ THÀNH KÍNH CÁO PHÓ



Thành Trung