Post: : Admin

Đi chùa để tạo nghiệp lành, tạo duyên đi chùa để học hiểu giáo lý lời Phật dạy, từ đó ứng dụng trong đời sống hằng ngày tốt hơn. Mời quý vị lắng nghe bài pháp "Đi chùa tạo nghiệp do Đại đức Thích Trí Huệ thuyết giảng.
ĐĐ. Thích Trí Huệ