Post: : Admin

Sắp tới, vào lúc 08 giờ ngày 19/09/Đinh Dậu (06/11/2017) Tu viện Phước Hoa tổ chức lễ Đại tường - Tạ tháp cố HT Thích Thông Quả tại Tu Viện Phước Hoa, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.
Video Thư mời dự lễ Đại tường - Tạ tháp cố HT Thích Thông Quả

Xem thêm:

>>Đồng Nai: HT Thích Thông Quả viên tịch
>>Đồng Nai: Lễ tiểu tường cố HT Thích Thông Quả
>>Một chút hồng trần tưởng nhớ ân sư
>>Hương ngát cội nguồnGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TU VIỆN PHƯỚC HOA - THIỀN VIỆN TRANG NGHIÊM
THIỆP MỜI
LỄ ĐẠI TƯỜNG - TẠ THÁP CỐ HÒA THƯỢNG VIỆN CHỦ TV. PHƯỚC HOA - TV. PHƯỚC LẠC THƯỢNG THÔNG HẠ QUẢ
PL. 2561 - DL. 2017
Chân dung cố HT Thích Thông Quả


Chân dung cố HT Thích Thông Quả


Lời Thưa!
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Ngưỡng bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Già chứng minh!
Kính bạch Chư Đại Đức Tăng Ni!
Kính thưa Quý Văn Nghệ Sĩ Phật Giáo!
Kính thưa Quý Quan Khách các cấp chánh quyền!
Kính thưa Quý Nam Nữ Cư Sỹ Phật Tử!
Con về tìm lại chốn xưa
Uy linh bảo Tháp nắng mưa cõi thiền
Thầy ơi muôn thuở thiêng liêng
Phước Hoa bóng mát thâm nghiêm lối về…


Với ý nghĩa dạt dào ý thơ dâng trọn nỗi niềm của chúng đệ tử Tăng Ni Phật Tử Phước Hoa - Phước Lạc, Kính ngưỡng vọng về ngày Đại Tường cố HT Ân Sư của chúng con. Và cũng là ngày chúng con đồng quy kínhchắp tay ngưỡng vọng bái tạ Ân Sư bằng ngôi bảo Tháp sừng sững giữa cõi thiền Phước Hoa. Để mãi mãi ghi ơn nhớ về công lao gian khổ của Thầy Tổ đã khai sơn làm nên dáng đứng Phước Hoa - Phước Lạc hôm nay…


“Dù bao sóng gió không lay động
Thẳng bước tiến lên quả vô sanh
Yêu ma quỷ mị không ngăn nổi
Chiếc gươm trí tuệ tay chẳng rời...”
Đó là lời sám nguyện của Sư Ông Trúc Lâm và cũng là lời dạy thường nhật của Ân Sưchúng con hằng sách tấn dạy chúng Tăng Ni - Phật Tử chúng con.
Chúng Tôi Trân Trọng Kính Mời!
Chư Đại Đức Tăng Ni!
Quý Văn Nghệ Sĩ Phật Giáo!
Quý Quan Khách các cấp chánh quyền!
Kính thưa Quý Nam Nữ Cư Sỹ Phật Tử!
Hoan hỷ về dự lễ Đại Tường – Tạ Tháp Cố HT Ân Sư của chúng tôi vào lúc: 08 giờ ngày 19/09/Đinh Dậu (07/11/2017) tại: Tu Viện Phước Hoa – Xã Phước Thái – Huyện Long Thành – Tỉnh Đồng Nai Sự hiện diện của Quý Vị là niềm tin yêu chia sẻ cho bốn chúng Phước Hoa – Phước Lạc trọn niềm hiếu đạo báo đáp Ân Sư.

CHƯƠNG TRÌNH LỄ ĐẠI TƯỜNG – TẠ THÁP

Cố HT Thích Thông Quả viện chủ TV.Phước Hoa - TV.Phước Lạc

Thứ 2 Ngày 18/09/Đinh Dậu (06/11/2017)
07 giờ 00: Trang nghiêm đạo tràng
09 giờ 00: Đại Chúng Tăng Ni Phật Tử các nơi tề tựu
11 giờ 00: Quả đường thọ trai
14 giờ 00: Họp chúng phân ban
18 giờ 00: Khóa lễ Bát Nhã
18 giờ 30: Dâng lễ hoa đăng thắp nến tưởng nhớ công đức Cố Hòa Thượng Ân Sư (có chương trình riêng).

Thứ 3 Ngày 19/09/Đinh Dậu (07/11/2017)
07 giờ 00: Phật Tử tề tựu
07 giờ 30: Trang nghiêm đạo tràng
08 giờ 00: Cung nghinh Chư Tôn Đức và tiếp đón quý quan khách
09 giờ 00: Khóa lễ Bát Nhã và Tạ Tháp
11 giờ 00: Cúng dường Trai Tăng Cảm tạ Ban Tổ Chức
12 giờ 00: Cung tiễn Chư Tôn Đức và tiễn đưa quý quan khách ra về
14 giờ 00: Phát quà cho quý đồng bào nghèo tại địa phương
16 giờ 00: Cúng thí thực và hoàn mãn.

TM. Môn Đồ Pháp Quyến
Tỳ kheo Thích Chánh Tài
Tỳ Kheo Thích Chiếu Đắc
Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hương Huệ