Post: : Admin

Ông Lê Văn Nồng pháp danh Khánh Phúc do hàng ngày  làm nghề đồ tể, sát sanh thọc huyết rất nhiều heo, gà, vịt. Thời gian trước đây 2 tháng ông mang căn bệnh nổi nhiều mụt ghẻ trên thân và đau nhức rên la không ai đụng vào thân được. 
Video clip ông Lê Văng Nồng đau đớn trong cơn bệnh tật

Được biết ông sống tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Gia đình chú đưa đi bệnh viện xét nghiệm lấy tuỷ, lấy máu, trào đàm giãy giụa và chết rồi tỉnh lại rất nhiều lần.

Chú sợ hải biết mình bị quả báo do sát sanh.

Chú kêu đừng chở đi bệnh viện

Chú niệm Phật thì có người vô hình cản ngăn như bóp cổ họng.
Chú muốn sám hối thì cơn đau dãy giụa như những chúng sanh chú từng giết
Điều đáng khen là Chú kịp thời sám hối .
Đức Phật dạy có hai hạng người đáng khen ngợi: Một là người không tạo tội, hai là người tạo tội mà biết sám hối sửa tội

Sám hối nghĩa là ăn năn lỗi trước và từ bỏ lỗi sau. Con người không ai không có lỗi, vấn đề là có lỗi mà biết sám hối hay không mới là quan trọng.


Nếu chỉ có ăn năn không thì chưa đủ, bởi vì ăn năn xong thì có thể sẽ tiếp tục tạo tội nữa, phải ăn năn và hứa sẽ không để tái phạm nữa mới đúng nghĩa của sám hối và có như vậy mới có cơ hội để chuộc lỗi của mình.

Đức Phật dạy có hai hạng người đáng khen ngợi. Một là người không tạo tội, hai là người tạo tội mà biết sám hối sửa tội. Xét trên khía cạnh này có lẽ chúng ta không ai được xếp vào hạng đầu tiên, bởi vì ai cũng ít nhiều tạo tội, hạng này chỉ có các bậc thánh nhân mà thôi. Nếu có tội mà biết sám hối thì ta được xếp vào hạng thứ hai, dù đó là tội phá thai thì cũng có thể chuyển hóa được.


Phước Diệu