Post: : Admin

Đầu năm ai cũng mong muốn cả năm thân tâm được bình an, công việc làm ăn mưu sinh luôn được suôn sẻ. Bắt đầu tháng giêng mọi người khắp nơi đều đi chùa, đình, đền, miếu để giải hạn đầu năm.Bài liên quan:

>> Ý nghĩa của cầu nguyện, cầu an và cầu siêu
>>Tại sao tụng thất giác chi để chữa bệnh, cầu an?
>>Đi lễ cầu an xong ra bẻ hoa, chụp hình tại chùa
>> Vì sao lại cúng sao giải hạn?

Người dân tràn ra đường trong một buổi dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh

Người dân tràn ra đường trong một buổi dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh

Đa phần chúng ta ai cũng muốn gặp những điều may mắn, thạnh lợi, bình an và cát tường nhưng cuộc đời nào như ý muốn, đôi khi những điều rủi ro và tai hại cứ xảy đến làm thân tâm chúng ta bị phiền não.

Nhưng khi các bạn thực hành theo những điều sau thì sẽ hạn chế được các điều không may xảy đến trong cuộc sống và sẽ gặt hái được sự an lành hạnh phúc, những thiện pháp đó chính là:

"1- Bố thí (dāna).
2- Giữ giới (sīla).
3- Hành thiền (bhāvanā).
4- Cung kính (apacāyana).
5- Giúp đỡ trong việc thiện (veyyāvacca).
6- Hồi hướng – chia phước (pattidāna).
7- Hoan hỉ với phước của người khác hồi hướng (pattānumodanā).
8- Thuyết pháp (dhammadesanā).
9- Nghe pháp (dhammassavanā).
10- Chánh kiến (diṭṭhijukamma)"
(TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ
Dhammarakkhita Bhikkhu
(Tỳ khưu Hộ Pháp)).

Lời bàn:
Phước báu chính là người bạn lành tốt nhất trợ duyên cho chúng ta gặt hái được những điều an lạc. Dưới sự chi phối của ác nghiệp thì phiền não sẽ phát sanh và khi được sự nâng đỡ của thiện nghiệp thì sự bình an, thuận may sẽ đến với những ai hằng tinh tấn nỗ lực trong việc tạo dựng công đức, tầm cầu phước thiện bằng việc kiên trì thực hiện tạo dựng thiện nghiệp công đức.

Đó chính là con đường đem lại lợi ích lớn lao ngay trong hiện tại và trong đời vị lai. Việc đi chùa giải hạn đầu năm.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiên An / Phật học đời sống