Post: : Admin

Nhân Đại Lễ Phật Đản PL.2567 sắp tới, Phật học đời sống kính giới thiệu đến quý vị nhiều mẫu logo Phật đản PL.2567 thay ảnh đại diện trên nền tảng zalo, tiktok, facbook, twitter, instagram viberKhắp nơi đón mừng Phật đản, nhà nhà đón mừng Phật đản là niềm vui chung của nhân loại. Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - dương lịch 2023, không chỉ tổ chức tại Việt Nam chúng ta mà cả thế giới, 6 châu 5 biển hân hoan đón mừng.


Vậy Đại lễ Phật đản được gọi là lễ Tam Hợp, tuần lễ Vesak. Nhằm kỷ niệm 3 sự kiện lớn "Đản sanh, Thành đạo, Niết bàn" về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.


Trang nhà Phật học đời sống xin giới thiệu một số mẫu Logo Phật đản PL.2567 dành cho quý vị thay ảnh đại diện (avata) trên nền tảng zalo, tiktok, facbook, twitter, instagram viber...


Băng rôn Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản PL.2567 - DL.2023

Băng rôn Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản PL.2567 - DL.2023

Logo Phật đản PL.2567 thay ảnh đại diện zalo, facbook, twitter, instagram viber

Logo Phật đản PL.2567 thay ảnh đại diện zalo, facbook, tiktok, twitter

Logo Phật đản PL.2567 thay ảnh đại diện zalo, facbook, twitter, instagram viber, tiktok

Logo Phật đản PL.2567 thay ảnh đại diện zalo, facbook, tiktok, twitter

Băng rôn Phật đản PL.2567 thay ảnh đại diện zalo, facbook, tiktok, twitter

Logo Phật đản PL.2567 thay ảnh đại diện zalo, facbook, tiktok, twitter

Logo Phật đản PL.2567 thay ảnh đại diện zalo, facbook, tiktok, twitter

Logo Phật đản PL.2567 dành cho quý vị thay ảnh đại diện (avata) trên nền tảng zalo, tiktok, facbook, twitter, instagram viber...

Logo Phật đản PL.2567 dành cho quý vị thay ảnh đại diện (avata) trên nền tảng zalo, tiktok, facbook, twitter, instagram viber...

Logo Phật đản PL.2567 dành cho quý vị thay ảnh đại diện (avata) trên nền tảng zalo, tiktok, facbook, twitter, instagram viber...

Logo Phật đản PL.2567 dành cho quý vị thay ảnh đại diện (avata) trên nền tảng zalo, tiktok, facbook, twitter, instagram viber...

Logo Phật đản PL.2567 dành cho quý vị thay ảnh đại diện (avata) trên nền tảng zalo, tiktok, facbook, twitter, instagram viber...

Logo Phật đản PL.2567 dành cho quý vị thay ảnh đại diện (avata) trên nền tảng zalo, tiktok, facbook, twitter, instagram viber...

Thiết kế Phước Toàn