Post: : Admin

CÁO PHÓ - Ban Trị sự GHPGVN Huyện Hàm Thuận Nam - Giáo Đoàn VI Hệ Phái Khất Sĩ - Tịnh Xá Ngọc Nhơn, môn đồ Pháp quyến Vô cùng kính tiếc báo tin : Thượng tọa THÍCH MINH NHƠN - Phó Trưởng Ban Giáo Dục Phật Giáo GHPGVN Tỉnh Bình Thuận; - Phó Ban Trị sự Giáo Đoàn VI Hệ Phái Khất Sĩ; - Trưởng Ban Giáo Dục Phật Giáo GHPGVN Huyện Hàm Thuận Nam; - Trụ trì Tịnh Xá Ngọc Nhơn, Huyện Hàm Thuận Nam;Thượng tọa đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 23 giờ 00 phút ngày 04.5.2023 (nhằm ngày 15 tháng 03 năm Quý Mão) tại Tịnh Xá Ngọc Nhơn, Thôn Phú Nghĩa, Xã Hàm Cường, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận.

- Trụ thế : 64 năm

- Hạ lạp : 29 năm

- Lễ nhập kim quan: Vào lúc 17 giờ 00 ngày 05.05.2023 (ngày 16.03 - Quý Mão).

- Kim quan Thượng tọa được tôn trí tại Tịnh Xá Ngọc Nhơn, Thôn Phú Nghĩa, Xã Hàm Cường, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận.

- Lễ viếng bắt đầu: 07 giờ 00, ngày 06.05.2023 (ngày 17 tháng 03 năm Quý Mão).

- Lễ truy niệm vào lúc: 06 giờ 00, ngày 08.5.2023 (ngày 19 tháng 03 năm Quý Mão).

Sau đó phụng tống kim quan nhập bảo tháp tại Tịnh Xá Ngọc Nhơn, Thôn Phú Nghĩa, Xã Hàm Cường, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận.


Nay Cáo phó,

TM.BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN HÀM THUẬN NAM

TỊNH XÁ NGỌC NHƠN - MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ

Đã ký


Thượng Tọa THÍCH NGUYÊN CHƠN