Post: : Admin

Người Phật tử không nên tin theo tà kiến vào ngày tết đi dương sao giải hạn, xin xăm bói quẻ mà cần đi chùa tu tập tụng kinh cầu an tu theo pháp hội Dược Sư. Chủ đề "12 Đại nguyện Phật Dược Sư" do HT Thích Quang Đạo giảng.