Post: : Admin

Hôm nay, ngày 29/5/2023 nhằm 11/4/Quý Mão, được sự chỉ dạy từ Thượng tọa Giác Nhuận, Tri sự Phó Giáo đoàn 6, đại đức Minh Châu Ban tri khách tịnh xá Ngọc Long, phường An Lộc, thị xã Bình long, tỉnh Bình Phước đã trang nghiêm tổ chức lễ Phật đản PL 2567 – DL 2023.Chứng minh và tham dự có HT. Thích Giác Điệp, Tri sự phó Giáo đoàn 6, Thượng tọa Thích Chơn Lý, Phó Ban Tri sự tỉnh Bình Phước, Trưởng Ban Tri sự thị xã Bình Long, trụ trì chùa Kiểng Phước thị xã Bình Long cùng chư tôn đức Tăng trong Giáo đoàn 6, Hệ phái Khất sĩ và hơn 500 Phật tử đồng về tham dự lễ tắm Phật.

Trong buổi lễ Hòa thượng Giác Điệp đã chia sẻ với Phật tử

Hạnh phúc thay! Đức Phật đản sanh

Hạnh phúc thay! Giáo pháp cao minh

Hạnh phúc thay! Tăng già hoà hợp

Hạnh phúc thay! Tứ chúng đồng tu

Ngày đức Phật hạ phàm là mang đến hạnh phúc cho chư thiên và loài người, ngày đức Phật ra đời là niềm hạnh phúc, vì thế gian có được ngôi tam bảo cho chúng sanh biết tu tập làm lành tránh ác. Còn chúng ta khi tắm Phật là dùng nước cam lộ tánh thuỷ của giới, định, tuệ, để tắm nhuần nơi Phật tánh của mình, để tẩy trừ phiền não vô minh, tham, sân, si cho chúng ta trở về tánh giác đắc niết bàn vô sanh, thoát khỏi tam giới không còn luân hồi khổ đau trầm luân sa đoạ

Duyên sự, tùng sự nhân lễ Phật đản, đôi bạn trẻ Huỳnh Minh Trung, PD Thiện Minh và Nguyễn Mai Trúc Linh, PD Diệu Minh, Nhơn Trạch, Đồng Nai đã bạch cùng Thượng tọa Giác Nhuận được làm lễ hằng thuận tại tịnh xá Ngọc Long.

Trong buổi lễ tắm Phật, Hòa thượng Giác Điệp đã giảng ý nghĩa về chữ nhẫn, Ngài khuyên đôi bạn trẻ giờ về sống chung một nhà hãy lấy chữ nhẫn làm đầu, cũng như đại diện chư Tăng trao cho đôi bạn trẻ những xâu chuỗi như sự chúc phúc hai bạn luôn là những hạt chuỗi đi cùng nhau đến hết cuộc đời.


Diệu Anh