Post: : Admin

Giấy Quy Y Tam Bảo, hay còn gọi chứng điệp Quy Y, là tờ giấy chứng nhận người Phật tử đi chùa thọ 5 giới (ngũ giới) trở thành một người Phật tử.Chứng điệp quy y tam bảo - giấy quy y bản đẹp song ngữ Việt Anh


Quý vị cần hãy gọi chúng tôi sẽ gửi đến tận nơi. Liên hệ 0777719559

Chứng điệp Quy Y, Bằng Quy Y Tam Bảo, giấy chứng nhận Quy Y, đi chùa Quy Y để trở thành một người Phật tử cần phải thọ 5 giới (ngũ giới).

Làm Lễ Quy Y Tam Bảo tại chùa, quý Thầy cô không còn phải lo lắng, chỉ cần nhấc điện thoại gọi sẽ có ngay giấy quy y bản đẹp.


Khổ giấy A4 (21 x 29.7cm), In offset, giấy bìa couche C300 cứng đẹp. Màu sắc như hình. Mua càng nhiều, in càng nhiều giá càng rẻ.

Giấy Quy Y khổ giấy A4 (21 x 29.7cm), In offset, giấy bìa couche C300 cứng đẹp. Màu sắc như hình.

Giấy Quy Y khổ giấy A4 (21 x 29.7cm), In offset, giấy bìa couche C300 cứng đẹp. Màu sắc như hình.

Giấy Quy Y khổ giấy A4 (21 x 29.7cm), In offset, giấy bìa couche C300 cứng đẹp. Màu sắc như hình.

Giấy Quy Y khổ giấy A4 (21 x 29.7cm), In offset, giấy bìa couche C300 cứng đẹp. Màu sắc như hình.


Quý vị cần hãy gọi chúng tôi sẽ gửi đến tận nơi. Liên hệ 0777719559