Post: : Admin

Đại đức Thích Minh Thiện, thế danh Nguyễn Đình Hào, sinh ngày: 17/02/1996 (Bính tý) là cựu Tăng sinh trường Trung Cấp Phật học khóa 6 tỉnh Tiền Giang. Vì bệnh duyên nên đã thuận thế vô thường thu thần viên tịch. Vào lúc 16 giờ ngày 22 tháng 2 nhuần năm Quý Mão.Cáo phó: Đại đức Thích Minh Thiện viên tịch ở tuổi 28

Cáo phó: Đại đức Thích Minh Thiện viên tịch ở tuổi 28


Đại đức Thích Minh Thiện, thế danh Nguyễn Đình Hào, sinh ngày: 17/02/1996 (Bính tý) là cựu Tăng sinh trường Trung Cấp Phật học khóa 6 tỉnh Tiền GiangVì bệnh duyên nên đã thuận thế vô thường thu thần viên tịch. Vào lúc 16 giờ ngày 22 tháng 2 nhuần năm Quý Mão. 

Trụ thế 28 năm. Lễ nhập kim quan sẽ cử hành vào lúc 7 giờ sáng ngày 23 tháng 02 nhuần năm quý Mão Lễ động quan sẽ được cử hành vào lúc 7h 30 sáng ngày 24 tháng 02 nhuần năm Quý Mão Linh cữu được an trí tại tư gia : 447 tổ 10 ấp 1, Tân Thanh huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 

Thành kính tiễn biệt thầy! Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật


Tâm Nhơn