Post: : Admin

18g tối nay, 11/5/2023 nhằm 22/3/Quý Mão phiên họp trù bị khóa tu Giới Định Tuệ lần IV diễn ra tại tịnh xá Lộc Uyển 121 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.Chứng minh phiên họp có Hòa thượng Thích Giác Điệp, Tri sự phó Giáo đoàn 6 và chư tôn đức Tăng Ni các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn 6, Hệ phái Khất sĩ đồng về tham dự.Sau thời niêm hương bạch Phật, đại đức Minh Điệp thông qua bảng phân công tác khóa tu


Tiếp đó đại đức Minh Sĩ đã đọc nội quy khóa tu và trao đổi những sinh hoạt thường nhật tại bổn tự.

Chư Tăng Ni sống trong tinh thần lục hoà; Giữ gìn oai nghi; Giữ gìn giới luật; Giữ đúng thời khoá tu học; Giữ đúng nội quy; Sống phòng hộ tam nghiệp và lục căn; Không giữ điện thoại trong giờ sinh hoạt tu học.

Về thời khóa tu học như sau:

Về thời khóa tu học như sau:

3h 45’:                              Thức chúng

4h15’ – 5h00’:                  Tụng giới                                     Chánh điện

6h00’ – 6h30’:                  Điểm tâm                                     Trai đường

7h30’ – 8h15’:                  Thiền hành – thiền tọa                 Tịnh xá

9h00’ – 9h45’:                  Học pháp                                     Chánh điện

10h00’- 10h30’:               Lãnh cơm, chư Tăng Ni, tập trung trai đường, lãnh cơm trước đài Phật Thích Ca cây bồ đề

10h30’ – 11h30’:              Cúng ngọ                                     Giảng đường

12h00’ – 13h30’:              Chỉ tịnh                                       

14h00’ – 14h45’:              Học pháp                                     Chánh điện

15h30’ – 16h15’:              Thiền tọa – thiền hành                 Chánh điện

17h00’ – 17h30’:              Tiểu thực                                     Trai đường

19h00’ – 19h45’:              Thiền hành - Thiền tọa                Chánh điện


Trong buổi họp Thượng tọa Giác Nhuận cũng có đôi lời nhắc nhở hành giả cố gắng tu tập niêm mật.


Bế mạc phiên họp Hòa thượng Giác Điệp cũng tán thán công đức Tăng Ni đã cố gắng vân tập về tu tập đông đủ như kế hoạch.Tin - Ảnh: TK. Minh Điệp – Diệu Anh