Post: : Admin

Sáng qua, ngày 6/6/2023 nhằm 19/4/Quý Mão. Y cứ giới luật việc tự tứ An cư hàng năm và truyền thống An cư kiết hạ của Phật giáo Tp. Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Nam và huyện Hàm Thuận Bắc, chư tôn đức Tăng 3 đơn vị trên đã vân tập tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2567 tại Tòng Lâm Vạn Thiện (Tp. Phan Thiết).Quang lâm chứng minh và tác pháp An cự tại hạ trường Tòng Lâm Vạn Thiện có Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trí – Thành viên HĐCM , Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, thiền chủ hạ trường; HT. Thích Minh Nhật - Uỷ viên HĐTS, Trưởng Ban trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận; Phó thiền chủ hạ trường; TT. Thích Thông Triêm - Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng Ban thường trực kiêm Trưởng Ban GDPG Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Phó thiền chủ hạ trường; HT. Thích Thiện Hoa - Chứng minh BTS Phật giáo huyện Hàm Thuận Nam; HT. Thích Tích Quang - Chứng minh BTS Phật giáo Tp. Phan Thiết; Chư tôn đức Tăng lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN TP. Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Nam và huyện Hàm Thuận Bắc; Chư tôn đức Tăng trụ trì và trú xứ tại các tự viện trong địa bàn ba đơn vị huyện/thị/thành trên đồng thực hiện nghi thức tác pháp.

Mở đầu buổi lễ, chư tôn giáo phẩm đã niêm hương lễ Tổ, bạch Phật theo lời khải bạch pháp sự của Thượng toạ Thích Thông Triêm. Đại chúng đồng cung thỉnh trưởng lão HT. Thích Minh Trí thực hiện nghi thức khai chuông bảng bắt đầu cho thời khoá tu học tại hạ trường Tòng Lâm Vạn Thiện. Trưởng lão Hòa thượng cũng đãi lao cho đại Tăng kiết giới trường, xác định đại Tăng già lam đối với hành giả an cư tập trung và tùng hạ an cư.


Tiếp đến, Thượng toạ Thích Thông Triêm đã tác bạch, cung thỉnh Trưởng lão HT. Thích Minh Trí, HT. Thích Minh Nhật, HT. Thích Thiện Hoa, HT. Thích Tích Quang đối thú tác pháp an cư hàng Thượng toạ.Tại chánh điện Tòng Lâm Vạn Thiện chư hành giả An cư đã trang nghiêm phương tiện tác pháp thọ An cư hàng đại chúng. Cũng nhân dịp này, Hòa thượng thiền chủ cũng nhắc nhở đại chúng nghiêm trì giới luật, trưởng dưỡng đạo tâm, tuân thủ mọi quy định của việc kiết hạ.


Liên Duyên