Post: : Admin

Mùa Vu Lan đến, phòng Thiết kế Phật giáo xin giới thiệu một số mẫu Logo Vu Lan Báo Hiếu 2023 thay ảnh đại diện mùa Vu Lan trên các nền tảng mạng xã hội facebook, zalo, Twitter, instagram...Mùa Vu Lan 2023 năm nay, xu hướng thiết kế logo Vu Lan rất thịnh hành, nhằm thay đổi ảnh đại diện theo mùa lễ hội, nhu cầu sinh hoạt của con người trong xã hội mạng số hiện nay.

Hình ảnh logo avata đại diện của Lễ hội Báo Hiếu sẽ đập vào mắt mọi người, logo là biểu tượng, tượng trưng nhấn mạnh Lễ Vu Lan Báo Hiếu, vào ngày rằm tháng bảy của Phật giáo, nhằm nhắc nhở con cháu hiếu thảo với đấng sinh thành dưỡng dục. 

Logo Vu Lan Báo Hiếu 2023 thay ảnh đại diện mùa Vu Lan

Logo Còn cha gót đỏ như son, một khi cha mất gót con đen sì.

Ảnh đại diện Cha Mẹ mùa hiếu hạnh

Logo Vu Lan Báo Hiếu 2023 thay ảnh đại diện mùa Vu Lan

Logo tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật

Logo về Mẹ

Logo Mẹ Cha

Logo ân nghĩa sinh thành

Logo Vu Lan Báo Hiếu 2023 thay ảnh đại diện mùa Vu Lan


Thiết kế Phật giáo - Loan Châu