Post: : Admin

17g ngày 5/5/2023 nhằm 16/3/Quý Mão. Ban trị sự GHPGVN huyện Hàm Thuận Nam và Ban tri sự Giáo đoàn 6 cùng môn đồ pháp quyến tịnh xá Ngọc Nhơn đã trang nghiêm cử hành lễ nhập kim quan Thượng tọa Thích Minh Nhơn tân viên tịch.Xem thêm:

>>Cáo Phó, Thượng tọa Thích Minh Nhơn tân viên tịch

>>Hàm Thuận Nam: Lễ viếng tang Thượng tọa Thích Minh Nhơn


Trưởng ban tổ chức lễ tang có Thượng tọa Thích Nguyên Chơn, Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Hàm Thuận Nam; Đai đức thích Không Nhơn, Phó Ban thường trực BTS GHPGVN huyện Hàm Thuận Nam; Thượng tọa Thích Chiếu Anh, Phó Ban Trị sự GHPGVN huyện Hàm Thuận Nam, Trưởng Ban Tăng sự BTS/PG Huyện; Đại đức Thích Nguyên Thành, Phó Ban Trị sự GHPGVN huyện Hàm Thuận Nam, Trưởng Ban Kiểm soát BTSPG huyện; Thượng Tọa Thích Giác Nhuận, Ủy Viên BTS GHPGVN Tp. HCM, Phó Ban Thường Trực BTS GHPGVN Quận 6 cùng chư tôn đức Tăng; Ni trực thuộc Giáo đoàn 6, Hệ phái Khất sĩ; Phật tử các đạo tràng đồng về tham dự.

Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức niêm hương trước bàn Phật, nhất tâm cầu nguyện Giác linh Thượng tọa tân viên tịch cao đăng Phật quốc. Sau đó, môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thể Thượng tọa đến giác linh đường cử hành lễ nhập quan trong sự hộ niệm của chư tôn đức Tăng; Ni và Phật tử tham dự.

Sau lễ nhập kim quan, môn đồ pháp quyến cung thỉnh Ban Nghi lễ cử hành lễ khai kinh, bạch Phật, thỉnh Giác linh và thọ tang.

Được biết sinh thời Thượng tọa Thích Minh Nhơn, Phó trưởng Ban Giáo dục Phật Giáo GHPGVN tỉnh Bình Thuận. Phó Ban Trị sự Giáo đoàn 6 Hệ phái Khất sĩ. Trưởng Ban Giáo dục Phật Giáo GHPGVN huyện Hàm Thuận Nam, trụ trì tịnh xá Ngọc Nhơn, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã có nhiều đóng góp lớn cho Phật giáo huyện Hàm Thuận Nam, Ngài là tấm gương tiêu biểu cho sự tu học theo Đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Về phía Giáo đoàn, Ngài hỗ trợ TT. Giác Nhuận cùng điều hành Phật sự dưới sự chứng minh của HT. Giác Tuấn để củng cố và phát triển trong giai đoạn mới. Sự đóng góp tích cực nhất thể hiện qua việc 3 lần đăng cai khóa tu Truyền thống Hệ phái Khất sĩ tại tịnh xá Ngọc Nhơn, đều vô cùng trang nghiêm và an lạc. Về phía xã hội, Ngài kêu gọi Phật tử đóng góp kẻ công người của thực hiện các chuyến cứu trợ khi bà con gặp thiên tai ở các tỉnh xa. Tại địa phương Ngài cũng chăm lo cho bà con nghèo cùng với chính quyền sở tại tùy theo khả năng trong mỗi lúc.

Thể hiện lòng từ bi của bậc hiền Tăng, Ngài hỗ trợ cho chư Ni xuất gia theo Phân đoàn Ni giới trực thuộc Giáo đoàn 6 gồm 8 vị. Ngài còn xây dựng tịnh xá Ngọc Sanh do NS. Sanh Liên trụ trì để Ni chúng có nơi tu học.

Mấy mươi năm thi gan cùng tuế nguyệt, bóng vàng y rực sáng chốn núi rừng chưa một lần lung lay trước giông bão cuộc đời nhưng rồi cũng phải chịu theo luật vô thường tan hợp. Và thuận thế vô thường Ngài quảy dép về Tây.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 7g sáng ngày 17/3/Quý Mão

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 6g ngày 19/3/Quý Mão. Sau đó cung tống kim quan nhập bảo thápDiệu Anh