Post: : Admin

Đầu năm đi Lễ chùa không phải ai cũng hiểu, mời quý vị theo dõi ĐĐ.Thích Chánh Thuần chia sẻ.
Từ xưa đến nay, đi lễ chùa đầu năm là một tập tục đẹp luôn được duy trì trong mỗi người con, mỗi gia đình Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai đến chùa hiểu được ý nghĩa đúng của việc đi chùa lễ.


Theo VTC14

Lễ chùa: không phải ai cũng hiểu? ĐĐ.Thích Chánh Thuần