Post: : Admin

Lời Phật dạy trong đời sống hằng ngày của mỗi chúng ta thêm ý nghĩa hơn, bằng những câu thiết kế rõ ràng dành cho bạn.Đạo Phật luôn đi vào cuộc sống thực tế, giữa đối nhân xử thế hay đời sống tâm linh, Phật giáo là nền tảng căn bản của Đạo đức, muốn làm một người tốt bạn hay ai trong một cá nhân đều phải thực hiện tâm nghĩ điều lành, ý nghĩ trong sạch, làm điều thiện từ đó bạn là người sống lương thiện.


Đạo đức luôn đi đôi với trí tuệ, soi xét được mình và việc làm của người, do đó những lời dạy của Đức Phật đi vời đời sống con người là vậy.

Phật học đời sống xin giới thiệu một số lời Phật dạy cũng như ý nghĩa sống được thiết kế bắt mắt, dễ đọc dễ hiểu và dễ nhìn, chúng ta cùng thực hiện nhé.


12 lời hay ý đẹp Phật giáo cuộc sống

Lời hay ý đẹp cho cuộc sống

12 lời hay ý đẹp Phật giáo cuộc sống

Lời Phật dạy trong cuộc sống

12 lời hay ý đẹp Phật giáo cuộc sống

Lời Phật dạy trong cuộc sống

12 lời hay ý đẹp Phật giáo cuộc sống

Lời Phật dạy trong cuộc sống

Ý nghĩa cuộc sống

12 lời hay ý đẹp Phật giáo cuộc sống

Lời vàng ý ngọc

Tĩnh lặng mà sống sẽ an yên

Lời dạy của Hòa thượng Thích Thiện Siêu

Lời Phật dạy: Quá khứ không truy tìm, Tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, Tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, Tuệ quán chính ở đây: Không động, không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập Hôm nay nhiệt tâm làm Ai biết chết ngày mai? Không ai điều đình được Với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm Ðêm ngày không mệt mỏi. Xứng gọi Nhứt dạ Hiền, Bậc an tịnh, trầm lặng.

Trích: Kinh Ðại Ca-Chiên-Diên Nhất Dạ Hiền Giả

Lời chúc phúc ngày mồng 5 tháng 5 may mắn bình an đến mọi gia đình.

Lời hay ý đẹp sống nhẹ nhàng cho tâm thanh thản, gặp việc cũng an vui

Ý nghĩa đời sống tâm linh thay đổi tâm tính bạn mỗi ngày


Hoài Nam thiết kế