Post: : Admin

19g tối nay, ngày 30/01/2023 nhằm mùng 09/01/Qúy Mão tịnh xá Kỳ Viên số C5/12 khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh; Tịnh xá Ngọc Chơn, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Bình Phước trực thuộc Giáo đoàn 6, Hệ phái Khất sĩ đã tổ chức lễ khai đàn Dược Sư cầu quốc thới dân an, bệnh dịch tiêu trừ.Tại tịnh xá Kỳ Viên trước lễ khai đàn, Thượng tọa Giác Nhuận trụ trì tịnh xá Kỳ Viên đã làm lễ quy y Tam bảo và có thời pháp chia sẻ với Phật tử việc nhân quả, sao hạn ...

Chờ đợi các vì sao

Kẻ ngu hỏng điều lành

Điều lành chiếu điều lành

Sao trời làm được gì? (Kinh Tiểu bộ, tập 4, chương 1, phẩm 5 - Lợi ái, chuyện các vì sao, số 49)

Qua lời Phật dạy, cho ta thấy cúng sao không phải là tinh thần đạo Phật, Phật dạy tu tập làm điều lành, dứt bỏ điều ác hiểu rõ lý nhân quả nghiệp báo. Trong đời sống chúng ta muốn được an ổn hạnh phúc là phải gieo giống thiện lành, không phải do cúng sao mà được, chúng ta cúng Dược Sư cầu an nhằm để tạo sự an tâm, khi tâm an mọi sự điều an, Phật không ban phước giáng họa cho ai hết. Ngày nào làm điều lành là ngày đó tốt. Ngày nào làm điều ác thì phải chịu quả khổ đau. Ngài nhấn mạnh, Phật tử phải hiểu rõ lý nhân quả, để mình cầu cho mình bình an vượt qua khỏi mọi ách nạn, chấm dứt mọi khổ đau. Đó mới thật sự cầu an cho mình.

Được biết, tối qua ngày 29/01/2023, nhằm mùng 08/01/Quý Mão tại tịnh xá Lộc Uyển, 121 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6 Thượng tọa Giác Nhuận cùng chư Tăng bổn tự đã tổ chức trì tụng kinh Dược Sư, cầu dịch bệnh tiêu tan, nhà nhà ấm no hạnh phúc. Sau hai năm dịch, tối qua hơn 800 Phật tử đã về chùa lễ Phật đầu năm và cùng tham dự buổi tụng kinh Dược Sư cầu an.

Diệu Anh