Post: : Admin

Băng rôn phông, áp phích, panner Vu Lan Báo Hiếu rằm tháng bảy 2023 file đẹp dành cho ngành in ấn thiết kế, in bạt, in phông nền Vu Lan PL.2567.Chỉ còn 1 tháng nữa sẽ đến Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, rằm tháng 7 lễ hội tình người, báo đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của Cha Mẹ. 

Năm nay, Phật học đời sống thiết kế một số mẫu băng rôn Vu Lan, áp phích treo dọc, treo ngang, sân khấu, lễ đài Vu Lan dành cho quý vị tham khảo. 

Đâu đó cũng thiết trí bàn án tưởng niệm Cha Mẹ bảy đời quá vãng, cũng như bài trí không gian Lễ hội tri ấn và báo ân để tổ chức Đại lễ Báo Hiếu Cha Mẹ hiện tiền

Rằm tháng bảy nhắc nhở mỗi con người chúng ta sống và làm tròn bổn phận người con như lời Phật dạy "Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật". 


Băng rôn, phông Vu Lan Báo Hiếu rằm tháng bảy 2023 file đẹp

Băng rôn, phông Vu Lan Báo Hiếu rằm tháng bảy 2023 file đẹp

Chương trì Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu chùa Phù Sơn - Núi Sập - An Giang

Chương trì Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu chùa Phù Sơn - Núi Sập - An Giang

Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu chùa Phù Sơn - Núi Sập - An Giang

Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu chùa Phù Sơn - Núi Sập - An Giang

Chương trì Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu chùa Phù Sơn - Núi Sập - An Giang

Băng rôn Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu chùa Phù Sơn - Núi Sập - An Giang

Băng rôn báo hiếu rằm tháng bảy 2023. Mẫu băng rôn Vu Lan ghi thơ về Cha Mẹ

Mẫu băng rôn Vu Lan ghi thơ về Cha Mẹ

Mẫu băng rôn Vu Lan đủ sắc màu lễ hội

Mẫu băng rôn Lễ hội Vu Lan Mùa Báo Hiếu 2023

Mẫu băng rôn Lễ hội Vu Lan Mùa Báo Hiếu 2023

Băng rôn thắp nén hoa đăng 'Tri ân hai đáng sanh thành' Báo Hiếu 2023

Băng rôn thắp nén hoa đăng 'Tri ân hai đáng sanh thành' Báo Hiếu 2023

Băng rôn thắp nén hoa đăng 'Tri ân hai đáng sanh thành' Báo Hiếu 2023

Đại lễ Vu Lan Hiếu Hạnh, mẫu băng rôn Phật giáo 2023

Đại lễ Vu Lan Hiếu Hạnh, mẫu băng rôn Phật giáo 2023

Phông Đại lễ Vu Lan Hiếu Hạnh, mẫu băng rôn Phật giáo 2023


Thiết kế Phật giáo