• Thiết kế in ấn tràng phan bảo cái

  01-06-2017
  Thiết kế in ấn tràng phan bảo cái
  Phật học đời sống thiết kế, in ấn tràng phan bảo cái giúp cho việc trang trí đàn tràng lễ hội Phât giáo.
 • Hoa văn kiến trúc chùa Lào

  12-05-2017
  Hoa văn kiến trúc chùa Lào
  Kiến trúc là nét đặc thù của mỗi nước mang hình thái khác nhau, nét rất riêng đó không thể pha trộn tạp lẫn trong từng chi tiết họa tiết. Phật học đời sống xin giới thiệu một số hoa văn kiến trúc chùa Lào.