• Chuyện bánh chưng chùa Phúc An

    Chuyện bánh chưng chùa Phúc An
    Quý Phật tử cũng vừa mới nhóm chưa thạo việc chùa. Thầy đề nghị gói bánh chưng chay để cúng Phật, mọi người bảo: “bánh chay ăn nhạt khó nuốt lắm thầy ơi. “Thầy hỏi làm bằng nhân gì thì thưa lấy đường tảng làm nhân...
  • Thương mình

    Thương mình
    Thương là một cảm xúc tốt đẹp, một tình cảm gắn bó tha thiết mà ta dành cho ai đó. Khi thương ai, ta sẽ cố gắng không làm tổn thương người đó, đối xử với họ một cách tử tế và đem đến cho họ những điều tốt đẹp nhất. Trong cuộc sống, chúng ta thương rất nhiều người nhưng có một người mà chúng ta đừng ...