Post: : Admin

Sáng nay, ngày 31/8/2023 nhằm 16/7/Quý Mão. Theo lời dạy của Hòa thượng Giác Tuấn, Tri sự trưởng Giáo đoàn 6, đại đức Minh Châu quản lý tịnh xá Ngọc Long, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước trực thuộc Giáo đoàn 6 đã tổ chức lễ Vu lan PL 2567 – DL 2023Tham dự chứng minh cho buổi lễ có Thượng tọa Giác Nhuận, Ủy viên Ban trị sự GHPGVN Tp Hồ Chí Minh, Phó Ban thường trực Ban trị sự GHPGVN Quận 6, Trị sự phó Giáo đoàn 6 hệ phái Khất sĩ; Thượng tọa Thích Chơn Lý, Phó Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước, Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Bình Phước cùng hơn 20 chư tôn đức Tăng – Ni các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn 6 đồng về tham dự.

Về phía chính quyền có ông Trần Thanh Hoa, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Bình Long; Ông Giang Thanh Phát, Phó trưởng phòng Nội vụ thị xã Bình Long; Ông Vũ Thanh Lượng, Phó Chủ tịch phường An Lộc, thị xã Bình Long tỉnh Bình Phước cùng 500 Phật tử đồng về tham dự.

7g sáng, Thượng tọa Giác Nhậun hướng dẫn đại chúng đi khất thực hóa duyên theo truyền thống Đức Phật thời xưa nhằm tạo duyên lành cho hàng Phật tử được sớt bát cúng dường.

9g sáng cùng ngày, lễ Vu lan được diễn ra thật trang nghiêm, nghi thức hát, múa dâng hoa, cài hoa, dâng y cúng dường lên Tam bảo được các Phật tử tịnh xá và nhóm múa Quý Liên thành kính thực hiện


Sau phần dâng y ca sa, Thượng tọa Giác Nhuận đã ban đạo từ đến hàng Phật tử tại gia, Ngài sách tấn Phật tử trong cuộc sống lấy chữ Hiếu làm đầu. Trong chữ hiếu có 3 loại hiếu: Tiểu hiếu là chăm sóc cha mẹ khi sanh thời; Trung hiếu là sau khi cha mẹ qua đời tạo phước lành hồi hướng đến cha mẹ; Đại hiếu là hướng cha mẹ đi vào con đường lành, quy y tam bảo, hoặc xuất gia tu hành.


Diệu Anh