Post: : Admin

Ngày 8/5/2023 (nhằm 19/3/Quý Mão), tại tịnh xá Ngọc Nhơn, Thôn Phú Nghĩa, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận diễn ra lễ Di Quan cố HT. Minh Nhơn tân viên tịch.Tin liên quan:

>>Hàm Thuận Nam: Đêm tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Minh Nhơn

>>Cáo Phó, Thượng tọa Thích Minh Nhơn tân viên tịch


Tham dự, chứng minh HT. Thích Minh Trí, Thành viên Hội đồng Chứng minh TƯ, Chứng minh BTS GHPG tỉnh Bình Thuận; HT. Minh Hóa, Giáo phẩm Hệ phái, phó Trụ trì PV. Minh Đăng Quang; Thượng tọa Thích Nguyên Chơn, Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Hàm Thuận Nam; Đai đức thích Không Nhơn, Phó Ban thường trực BTS GHPGVN huyện Hàm Thuận Nam; Thượng tọa Thích Chiếu Anh, Phó Ban Trị sự GHPGVN huyện Hàm Thuận Nam, Trưởng Ban Tăng sự BTS/PG Huyện; Đại đức Thích Nguyên Thành, Phó Ban Trị sự GHPGVN huyện Hàm Thuận Nam, Trưởng Ban Kiểm soát BTSPG huyện Hàm Thuận Nam; TT. Giác Nhuận – Phó Thường trực BTS GHPGVN quận 6, Tri sự phó GĐ. VI; TT. Giác Hoàng – UV HĐTSTƯ, Tổng Thư ký Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, Chánh Thư ký Hệ phái; TT. Giác Viễn – Thường trực Hệ phái Khất sĩ tỉnh Bình Thuận hiệp cùng chư tôn đức Tăng; Ni trụ trì, trú xứ các miền tịnh xá, tự viện trong và ngoài tỉnh cùng hơn 400 Phật tử tham dự lễ với đầy đủ môn đồ pháp quyến cũng như tang gia hiếu quyến.

Sau phần niêm hương bái Phật, TT. Giác Minh, Trưởng ban Nghi lễ Giáo đoàn VI đã cung tuyên đôi dòng tiểu sử cố HT. Minh Nhơn. Theo đó, HT. Minh Nhơn đã có công khai sơn TX. Ngọc Nhơn, cũng cố và phát triển Phật sự tại địa phương cũng như trong Giáo đoàn. trong giai đoạn mới. Sự đóng góp tích cực nhất thể hiện qua việc 3 lần đăng cai khóa tu Truyền thống Khất Sĩ tại tịnh xá Ngọc Nhơn mang đến điều kiện tu hành vô cùng trang nghiêm và an lạc.

Sau phần tiểu sử, HT. Minh Trí đã tuyên đọc bản Quyết định Truy phong Giáo phẩm Hòa thượng đến với cố TT. Minh Nhơn. Với sự đóng góp tích cực nhiều công tác Phật sự quan trọng trong suốt 30 năm, Giáo hội Trung ương đã đồng thuận Quyết định này.

Nối tiếp chương trình, TT. Nguyên Chơn đã diện BTS tỉnh Bình Thuận có bài Điếu văn tưởng niệm trong không khí trầm mặc.

TT. Giác Nhuận cũng đại diện Ban Trị sự Giáo đoàn 6 có bài Điếu văn Tưởng niệm đối với HT. Minh Nhơn. Bài điều văn có lời tán thán: Khi còn sinh tiền, cố Thượng tọa là một vị tu hành trang nghiêm, mật thước, là một cánh tay nối dài của Ban trị sự Giáo đoàn 6 để chăm lo cho miền tịnh xá tại vùng đất Bình Thuận này. Giáo hội Tỉnh và Huyện sẽ không bao giờ quên công đức gần 30 năm Ngài đã phụng sự cho mọi công tác được giao phó. Hệ phái luôn ghi nhận và tán dương tinh thần đăng cai khóa tu Truyền thống Khất Sĩ rất trang nghiêm mỗi khi có đủ thuận duyên tổ chức tại tịnh xá nơi đây. Với giới hạnh như vậy, với công đức như vậy, cố Thượng tọa xứng đáng là tấm gương cho đời sau noi bước.

ĐĐ. Minh Điệp đã đại diện cho môn đồ pháp quyến kính dâng lên Giác linh đài lời cảm niệm ân sư. Thể hiện sự đau buồn trước tin Thầy viên tịch, bài cảm niệm chứa chan nhiều nỗi xúc động: Nhớ lại ngày nào con được bén duyên Tam bảo, chính thức bước chân vào mái đạo tràng được Thầy xuống tóc quy y. Rồi chính Thầy ban cho chúng con pháp danh để xóa đi cái tên ngoài cõi tục. Nay Thầy quảy gót về Tây......Nhưng may mắn thay, Tăng đoàn vẫn còn đó! Ban Trị sự Giáo đoàn vẫn nghĩ tưởng đến công đức của Thầy và sự mất mát của chúng con mà quang lâm về nơi đây cùng chia sẻ nỗi thống khổ này. Chúng con nguyện sẽ noi gương Thầy suốt đời nương tựa Tăng chúng để tu hành trang nghiêm, ngõ hầu kế thừa và báo đáp ơn Thầy trong muôn một.

Sau lễ Hành chánh, Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Thuận đã thực hiện các bước lễ nghi theo quy chuẩn Giáo hội của lễ Di Quan. Lần lượt đồ hình di quan được sắp xếp chu đáo theo đúng phiên họp trù bị đã phân công trước đó một ngày. Lộ trình di quan được Ban Tổ chức trang trí những hàng cờ Phật giáo tung bay trong gió cát kèm theo chư thiện tín đứng 2 hàng phụng tống kim quan, tiễn đưa nhục thân cố HT. Minh Nhơn về nơi an nghỉ cuối cùng, bầu trời cũng đổ mưa lất phất như khóc như thương cho một bậc chân tu vừa khuất bóng…

Sau đây là những hình ảnh được ghi nhận


Tin: Minh Điệp

Ảnh: Diệu Anh