Post: : Admin

19g tối ngày 1/9/2023 nhằm 17/7/Quý Mão, đại đức Minh Trực trụ trì chùa Phước Huệ, ấp Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang trực thuộc Giáo đoàn 6 đã tổ chức đêm hoa đăng tưởng niệm tứ trọng ân như lời Phật dạy.Tham dự chứng minh có Thượng tọa Giác Nhuận, Phó tri sự Giáo đoàn 6 và hơn 20 chư Tăng cùng các chú tịnh nhơn đến từ các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn 6 đồng trở về tham dự.

Mở đầu buổi lễ, dưới sự điều phối của đại đức Minh Điệp, đại chúng cùng thiền tọa để tưởng niệm đến cha/mẹ/ông/bà và những người thân thương, quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Tiếp đến Ngọc Vân đại diện hàng Phật tử đọc cảm niệm vu lan, những ngọn nến được chư tôn đức Tăng thắp sáng và truyền đến hàng Phật tử như truyền thêm niềm tin, trí tuệ và sự ấm áp.

Trong buổi lễ hoa đăng Thượng tọa Giác Nhuận sách tấn hàng Phật tử, bản thân luôn phải nhớ đến tứ trọng ân như lời Phật dạy. Đó là ân Tam bảo; Ân Sư trưởng; Ân đất nước; Ân cha mẹ.Sau đó đại đức Minh Đạo đã hướng dẫn Phật tử trì tụng kinh Tán tụng công đức Giáo chủ.


Kết thúc buổi lễ hoa đăng, đại đức Minh Điệp chia sẻ thời pháp chủ đề Hiếu dưỡng (Kinh Tạp A Hàm quyển 4). Phật dạy vị Bà la môn Uất - đa – la nếu có người nào khất cầu đúng pháp, để cúng dường cha mẹ, làm cho an vui, trừ khổ não, thì thật là người có phước lớn.”

Được biết sáng mai chùa có tổ chức lễ trì tụng kinh và cúng Vu lan.


Diệu Anh