Post: : Admin

Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì, tổ chức ngày 14 đến ngày 20 năm 2014 chủ đề "hướng dẫn các thủ tục liên quan đến hành chánh giáo hội. Do đại đức Thích Nhuận Nghĩa ủy viên Ban giáo dục Tăng Ni TƯ GHPGVN, chánh thư ký BTS tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hướng dẫn
Hướng dẫn thủ tục hành chánh Giáo Hội

Hướng dẫn thủ tục hành chánh Giáo Hội "khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ trụ trì" ĐĐ Thích Nhuận Nghĩa


Thực hiện Báo Phật Học Đời Sống