Post: : Admin

(Tâm Sống Và Tiếp Nối Một Hướng Đi) Bớt nói nhiều về Đạo đức hay Từ bi, mà hãy sống Từ bi và Đạo đức ngay trong những hành động của chính mình đối với mọi người và muôn vật! BI- TRÍ - DŨNG DI SẢN CỦA NGƯỜI XUẤT SĨ.
(Con Đường Thống Nhất Liên Tông Phật Giáo Việt Nam - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam)

“Khánh Vàng Thầy Trao - Truyền Đăng Pháp Ấn Đến Tỳ Kheo Thích Pháp Bảo”

Vị Thị Giả Trưởng TW (Chấp Sự Trung Ương) Niên Đại Đệ Nhất Thượng Thủ Tăng - Già Phật Giáo Việt Nam (2010-2020- Thời 4.0)


Tỷ Kheo Thích Pháp Bảo Pháp danh Nguyên Phong, Thế danh Hồ Tấn - Hiệu Chân Pháp Bảo.

Pháp sinh thành viên thời Khởi Nghĩa (Lập) Hội Đồng Bản Thệ Tăng- Già 2010.

Pháp sinh đệ nhất quản thủ Thư Viện Cổ Pháp - Đồng sáng lập Viện Cổ Pháp niên đại đệ nhất thượng thủ Phật Giáo Việt Nam.

Pháp sinh Sứ Giả Đạo Thống - Liên Hợp Giáo Phẩm Trung Ương PGVN - Thời 4.0 - Chủ nhiệm trưởng Vẻ Đẹp Phật Pháp 2009-2019

Kiến tạo, tái thiết gia đường trưởng Trung Tâm Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam thời Giáo chỉ số 09/VTT.

Trụ trì Pháp Bảo - Vạn Hạnh Tự.“Người có nam bắc, chứ Phật tánh không có bắc nam”

Hơi thở ta bao la, là nhà của ta

Hành Trạng Nhật Ký Tôi Kể.


(Trong Bốn Giai Đoạn Học- Hành- Tu- Ngộ, tức Vô Tham- Vô Sân- Vô Si- Vô Ngộ- là Giác. Giác tức Bồ đề Vô sư trí.

1995- 1997 Tập sự xuất gia tại Niệm Phật Đường An Bằng do các Bác trong Khuôn Hội cùng người Bác ruột khuôn trưởng tại gia, người cậu ruột HTr GĐPT Thừa Thiên chỉ dẫn kinh kệ, thức hôm dậy sớm.

Sinh hoạt GĐPT, 4 bậc Tuyết Sơn, phụ trách chúng phó đàn Oanh Vũ Nam.

1998 đầu sư học đạo thế phát xuất gia với Hoà thượng thượng Thiện hạ Tấn tại chùa Cam Lộ- Trưởng ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị- Uỷ viên Hội Đồng Trị Sự GHPGVN, Chứng minh chùa An Bằng.


Sau đó Hoà thượng hướng đạo cho pháp tử Nguyên Phong (Pháp Bảo) vào lại Huế đi học phổ thông. Và đã điện thoại gởi gắm pháp tử cầu đạo với Hoà thượng thượng Chơn hạ Trí trú trì chùa Thiền Lâm (Thuyền Lâm) làm bổn sư truyền giới pháp hành điệu.

1999 Ghi danh học lớp sơ cấp Phật học tại chùa Phước Thành do Tăng đoàn Thừa Thiên Huế khai sáng.Trong thời gian này điệu Nguyên Phong học nghi lễ, kinh văn, võ nghệ, chấp tác tại tổ đình Thiền Lâm do bổn sư và các sư huynh truyền dạy.

Toàn Tăng Chúng 30 vị, được bổn sư dạy lớp Nho giáo- Phát Bồ đề tâm văn 5 năm hàng ngày từ 5 giờ đến 6 giờ sáng, sau giờ công phu khuya 4 giờ sáng kết thúc.

Lúc này, vừa học bậc Trung học Hùng Vương- phường Trường An TP. Huế.

Năm 2000 làm thị giả hầu trà cho Ban Thường Trực Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế mỗi kỳ nhóm họp Tăng sự, Phật sự tại trụ sở.

Được hữu duyên tháp tùng phái đoàn Tăng- Già đi Quảng Ngãi vấn an đảnh lễ Đại lão Hoà thượng thượng Huyền hạ Quang- Chánh Thư Ký, xử lý Viện Tăng Thống.


Tham gia công tác gói gạo, gói lương khô, đun cơm, vác 5000 ngàn thùng mì gói, bốc 10 tấn gạo nguyên một năm cứu trợ nhân dân, đồng bào bị lũ lụt kinh hoàng năm 1999-2000 tại Miền Trung do Tăng Đoàn-Tôn Giáo Hội trên Thế giới thành lập tổ chức tại trú xứ chùa Thuyền Lâm 150 Điện Biên Phủ, TP. Huế, tổng báo cáo tài chính, tài vật vào thời điểm là trên 5 tỷ Việt nam đồng.

Chú tiểu tham gia Lễ cầu Nguyện “Thiên Niên Kỷ Mới Năm 2000” bảy ngày tại Tổ đình Từ Hiếu.


Năm 2002- 2003 được cử làm thị giả che lọng trong cuộc cung đón Hoà thượng Huyền Quang và phái đoàn tiếp kiến thủ tướng Phan Văn Khải từ Hà Nội vào Cố Đô Huế thăm Sơn môn, các tổ đình tại Huế như Từ Đàm, Từ Hiếu, Tường Vân, Linh Mụ…

Cùng các năm này( 2001-2003) Nguyên Phong được bổn sư và chư tăng tự viện truyền thọ Sadi giới  trong mùa an cư kiết hạ cùng với sáu huynh đệ đồng sư có Pháp tự Pháp Bảo.


Chấp lệnh của Thượng thủ Tăng Đoàn GHPGVN TN quy tụ Tăng sinh tự giác đến giới trường Linh Quang ( chùa Linh Quang- Huế) thính giới, tụng luật giữa kỳ hàng tháng.

Vào năm này, Theo chân Tăng Đoàn T T Huế- BHD GĐPT Thừa Thiên - Hoà thượng Trưởng Tăng Đoàn: Thượng Thiện hạ Hạnh đi thọ tang Hoà thượng Trí Nghiêm chùa Long Sơn, tỉnh hội Nha Trang. Và Hoà thượng Thiện Siêu chùa Từ Đàm- Trưởng Ban Trị Sự Tỉnh Thừa Thiên, Trưởng Ban Giáo Dục Tăng Ni- Hội Đồng Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN, Hiệu trưởng trường Trung cấp, Học Viện Phật Giáo tại Huế.


Cùng năm được nhận học bỗng trợ học của chương trình Hiểu và Thương do Đạo Tràng Mai Thôn cấp phát định kỳ cho hơn 300 học Tăng tại Từ Hiếu.

2003-2005 vào lớp Trung cấp Phật học chùa Thuyền Lâm và Phổ thông Trung học tại chùa Báo Quốc - Bồ Đề Hàm Long Huế. Đồng đặc cách thọ học khoa Chánh Niệm hàng tuần tại tổ đình Phật học viện Từ Hiếu.


Tham gia khoá tu” Xuân Đoàn Tụ -Ta Bên Nhau” để Cung đón Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và Tăng Thân Quốc Tế - Làng Mai về nước sau gần 40 năm xa quê, đất tổ Việt Nam.

Mùa Hạ 2005: Pháp Bảo được thọ cụ túc giới, trong đại giới đàn Nguyên Thiều tại Tổ đình Quốc Ân- Huế. Do Hội đồng thập sư Tăng- Già Thừa Thiên Huế khai mở cho gần 50 vị Học Tăng các Phật Học Viện Truyền thống.Toàn Hệ Thống Lãnh Đạo Tăng Đoàn Thừa Thiên (từ năm 1992- 2010 sau Ban Vận Động Thống Nhất Chín Hệ Phái Phật Giáo 1981 đã thành tựu Đại hội…TNPG) : Hoà thượng Thượng Đôn Hạ Hậu Chánh Thư Lý, Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống- Pháp Quyền Lưu Giữ Ấn Tổ Vàng Son Vẫn Còn Truyền Thừa Cho Tới Ngày Nay.GHPGVNTN là Giáo Hội Chánh Truyền có vị thế lịch sử Dân tộc. Là một trong số 9 hệ phái từ Nam truyền đến Bắc truyền, Tịnh, Mật, Giáo, Khất sĩ, Thiền, Học, Hạnh, Cổ truyền, Sơn môn…

Nay Cung Tuyên Đại Phương Danh Hội Đồng Tam Sư Thất Chứng, Nhị vị điển lễ, Ban hộ giới hộ giáo Đàn giới Tổ sư Nguyên Thiều.

HT. Thích Như Đạt, HT Thích Thiện Hạnh, HT Thích Chánh Nguyên, HT. Thích Lưu Thanh, HT. Thích Toàn Lạc, HT. Thích Diệu Tánh, HT. Thích Lương Phương, Thượng Tọa Thích Thái Hoà, TT. Thích Chí Thắng, TT Thích Chí Mậu, TT Thích Chơn Trí, TT. Thích Phước Thành, TT. Thích Huệ Thông, TT. Thích Trí  Tựu, TT. Tánh Nhơn, TT. Chơn Phương, TT. Thiện Tánh, TT. Chơn Niệm, TT. Thái Nguyên, TT. Vân Đức, TT. Khế Viên, TT. Tánh Đạt, TT. Hải Tạng, TT. Thông Đạt, thầy Phước Viên, TT.  Thích Minh Đức, TT. Thích Từ Đạo.


Cùng năm Tỷ Kheo Pháp Bảo phục tùng hiệu triệu của Đức Thiền Sư Nhất Hạnh vào khoá “Đào Tạo Giáo Thọ- Phật Học- Thực Hành ” 4 năm tại Tu viện Bát Nhã- Bảo Lộc- Lâm Đồng được Ban Thường Trực Hội Đồng Trị Sự GHPGVN phê chuẩn.


Hai năm đầu (2005-2007) thọ An cư kiết hạ, bố tát tại chùa Phước Huệ thị xã Bảo Lộc, do H.T Thái Thuận, HT Toàn Đức đồng Trưởng Ban Tăng- Già kiết giới trường hơn 40 vị Tăng sĩ.

Sau đó, Hoà thượng Viện chủ thượng Đức hạ Nghi và H.T Giám học thượng Giác hạ Viên và Hội đồng Giáo thọ, Hội đồng Tỳ Kheo tổ chức lễ tụng giới, “Học Giới Bản Tân Tu” định kỳ.


Vào các năm này 2005-2009 Pháp Bảo tham gia vào Hội đồng Truyền giới Sa di cho “các cây” Giới đàn xuất gia.

Bầu vào Ban Điều Hành (Ban Chăm Sóc) Tu Viện Bát Nhã, giữ nhiệm vụ Trì Khách. Đồng thành viên Ban tổ chức các khoá tu học hàng tháng cho 500 thiền sinh.Được Tháp tùng cận sự với Hoà thượng viện chủ tu viện An Lạc- tu viện Bát Nhã đi khai sơn, sáng lập, tạo tăng chúng chùa Di Đà, chùa Quan Âm, chùa Niết Bàn, chùa Văn Thù …


Vào ban chức sự cung nghinh, tiếp đón phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng- Hoà thượng Thượng Từ hạ Mãn, trú trì Chùa Linh Sơn  Đà Lạt làm Trưởng môn quan lâm dạy đạo, ban đạo ấn tấn tu cho 200 Tăng Thân tu sĩ trẻ.

2007 Nhận lệnh vào ban tổ chức khoá tu” Bình Đẳng Chẩn Tế Ba Miền”. Trong tinh thần hướng về tương lai…Hoà Giải và Nối Kết Dân Tộc. Và Đại giới đàn Phương Bối. Do Thiền sư Thích Nhất Hạnh đương vi Luật sư truyền giới và Hoà thượng thượng Pháp hạ Chiếu  đương vi Chánh chủ đàn.


Trong Đại Giới đàn này Pháp Bảo được nối -sự vào danh sách “Đại Tăng Hộ Giới” và tiếp nhận Tiếp Hiện Giới.

Được Thiền Sư Nhất Hạnh trao tặng pháp thư “Ngồi Giữa Gió Xuân”.


Thiền sư bảo: “Đây là người học tăng ở chùa Huế “duy nhất” (khi Thầy ra công án phá Ngã) sau đó vị Tân Tỳ Kheo Pháp Bảo theo gót Tăng thân, nối nghiệp dựng chúng, có mặt với tình huynh đệ chúng ta, khi “Thầy” kêu gọi chùa Tổ Từ Hiếu chuyển từ “Học Viện” sang thể chế “Chuyên Tu”. Do Thầy quán chiếu thấy rằng sự mở cửa…(mở rộng) cánh cửa… sẽ độ cho nhiều người hơn và làm lợi lạc cho số đông (đại chúng) muôn phương hơn nhiều- như hiện tại, bây giờ các con đang cảm nhận Tổ đình Từ Hiếu (Ban Trú Trì Giám Tự) có vẻ đang xa rời ý Tổ, vì Sư Tổ (Tánh Thiên Nhất Định), Sư Cố (Thanh Quý Chân Thật) nếu quý Ngài đang sống hoặc oai linh hai vị đang có mặt, trong nụ cười, hơi thở, bước chân an trú Chánh niệm “ở trong” con cháu môn phái nhiều thế hệ thì có lẽ quý bậc tiền bối tâm linh cũng sẽ nói như Thầy thường dặn dò về công năng thực tập của một pháp ấn Làng Mai: “Các con ơi- thả bò đi”.

(Pháp Bảo ngồi bên cạnh Nhất Hạnh Thiền Sư và buổi đàm đạo… ( Sự có mặt của Thầy trong các con) ở Đồi Chè Cốc Sư Ông Rừng Phương Bối Bát Nhã 2007)

  • Xưa kia, Chú tiểu Tâm Quán (TSNH) xuất duyên thị hiện là đứa vừa chăn bò vừa học kinh kệ ngay trên đồi Dương Xuân.


Đi mở khoá tu tại chùa Pháp Vân Tân Phú Saigon, chùa Kim Sơn Nha Trang, chùa Từ Đức Cam Ranh, đồng thành viên ban tổ chức hai khoá tu chào đón thực tập thiền Chánh Niệm với Thiền sư cho hơn 2000 hành giả thiền sinh tại Bảo Lộc.

Thành viên Ban chức sự Đoàn Cổ Phật Khất Thực chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc Lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam- Hơn 400 Hành khất sĩ Lâm Đồng.

Tham gia đoàn hộ tống Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đi thuyết pháp và mở đạo tràng khoá tu ở Ninh Bình, Sóc Sơn, Hà Nội, Hạ Long. (Thời điểm này Thiền sư Nhất Hạnh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp gặp nhau- Pháp Bảo viết thông cáo thiền quán cho cuộc hữu duyên này:

“Bản môn Xuân ấy còn nguyên vẹn”.


Pháp Bảo đã thân lâm viếng chùa Hương (Động Hương Tích) , Tam Chúc Bích Động, Chùa Đồng Yên Tử- Đảnh lễ bảo tháp Tam tổ Trúc Lâm.


2008 Tham gia vào phái đoàn Tăng Thân dự Đại hội Vesak Liên Hợp Quốc tại Hà Nội.

Đồng thành lập “Rừng Phương Bối” cùng với 50 tình Huynh đệ Tăng thân. Được Sư ông Làng Mai tôn chứng và đặt tên “Cây Trà Thơm” và Bài hát “Đây Bát Nhã Thân Yêu” được chúng Tỳ Kheo Trà Thơm thể hiện đầu tiên.

Hoà thượng viện chủ ủy quyền Ban Điều Hành ( Ban Chăm Sóc ) “Tu Viện Đào Tạo Giáo Thọ Làng Mai” đầu tiên tại nước Việt Nam hầu đón HT Trưởng Ban BTS Bình Định và HT Trưởng Ban BTS Gia Lai- Phó Chủ Tịch HĐTS TW GHPGVN HT thượng Quảng hạ Xả Đặc trách Ban Tăng Sự phía cao nguyên Trung phần “quang lâm hứa khả” cho Tăng thân xóm Rừng Phương Bối- xóm Bếp Lửa Hồng tại Tu Viện Bát Nhã - TX Bảo Lộc.

2009 Hoà thượng Viện chủ và Hoà thượng Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Bảo Lộc chấp ký xuất viện trong chương trình “Tiếp nối” sau một vài biến động nội bộ.

2010 tiếp tục vào chương trình học vấn “Chứng chỉ” khóa đầu tiên thực nghiệm của Giáo sư Lê Mạnh Thát, học đại cương nâng cao Phật học tại Thiền Viện Vạn Hạnh.

( Hoà thượng Thích Minh Châu, Hoà thượng Thích Phước Sơn, H.T Thích Trung Hậu, H.T Thích Chơn Nguyên, T T Tâm Minh, T T Viên Trí, T T Tâm Đức, T T Phước Đạt, T T Chơn Minh, T T Tâm Hạnh…)

Kiến học với Phó giáo sư Lê Cung, Tiến sĩ Thái Kim Lan, Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Đắc Xuân.

Tham học với TrungTướng Phạm Xuân Thệ, Giáo sư Trần Văn Giàu, Thiếu tướng Phạm Xuân Định.

“Đến cầu Pháp” với các vị Luật Sư- Giới Học Phật Giáo Hoà thượng thượng Phước hạ Sơn Giám Luật Thiền Viện Vạn Hạnh để chư Huynh đệ trẻ từ Huế Nam tiến tìm cầu Giới Điệp (Đàn Giới) GHPGVN tại Tp. Hồ Chí Minh. Tiếp tục thượng cầu Phật đạo hạ hoá chúng sanh- Đi Học- Đi Trụ Trì- Đi Hải ngoại- Đi ngoại tỉnh hành đạo.


Hân hạnh thọ nhận bộ y gấm từ gia đình Thượng tướng Phạm Xuân Thệ và tín đồ Thủ đô Hà Nội kính dâng:

tăng già lê:

(僧伽梨) Phạm:Pàli:Saíghàỉì. Cũng gọi Tăng già chi, Tăng già trí, Già chi.Áo pháp(ca sa) 9 điều trở lên của tỉ khưu, là 1 trong 3 áo. Áo này chỉ được mặc khi vào cung vua, vào làng xóm, đi khất thực và thăng tòa thuyết pháp, hàng phục ngoại đạo, cho nên cũng gọi là Nhập vương cung tụ lạc y. Lại vì áo này lớn nhất trong 3 áo nên cũng gọi là Đại y; vì có nhiều miếng vải nhỏ được khâu dính lại với nhau, nên cũng gọi là Tạp toái y; vì có 3 bậc(thượng, trung, hạ) 9 phẩm khác nhau nên còn gọi là Cửu phẩm đại y


Đặc biệt được hầu sự cho ba vị chư tôn đức Giáo Phẩm nguyên TV Hội Đồng Lưỡng Lưỡng Viện GHPGVN TN tại Thị Ngạn Am “ Thiên Lý Độc Hành”: H. T Tuệ Sỹ, H.T Thái Hoà, H.T Hải Tạng. Và “Cuộc Hội Ngộ Về Cội” tại Hương Tích Thư Quán với Nhà Văn Tu Gia Vĩnh Hảo - với sự hiện diện của BBT Chánh Pháp, BBT Pháp Luân, BBT Phật Việt, BBT Cổ Pháp(Hoằng Pháp). Trong nhân duyên lớn này, đích thị- đích tâm Hoà thượng Tuệ Sỹ trao truyền Bản kinh A-Tì Đạt Ma Câu Xá với chữ bút ký ban cho Pháp Bảo. Còn HT Thích Thái Hoà tự ấn ký trao tay bộ sách bốn quyển toàn tập ban cho Pháp Bảo: Niềm Tin Bất Hoại - Đối Với Phật- Pháp- Tăng- Giới.

Tham gia phụ tá Ban Tang Lễ cố Thân sinh Hoà thượng ân sư giáo thọ Thư Viện Cổ Pháp 7 ngày.

Năm 2010- 2011- 2012 cố vấn sáng lập Gia viên Trúc Lâm Thiền Thất Cần Thơ( Đại Thí Chủ)

Công cử vào Ban Thị Giả (Ban Chấp Sự Tăng Già Bản Thệ- HĐGPTW)

Công du theo chân Ban Thường Trực- HĐ Điều Hành Tăng Già Bản Thệ(TGBT)- thành lập Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN và Soạn Thảo Quy Chế Hành Hoạt.Theo chân Đại Tăng (13 vị Đại Lão Tăng- Già nhị bộ) tham gia Pháp Toà Đại Hùng Bảo Điện Yết- Ma Cung thỉnh Thượng Thủ và Hội Đồng Tăng- Già Bản Thệ Chứng Minh, Hội Đồng Tăng - Già Điều Hành- PGVN .

Hòa thượng TGBT, Cố vấn T.W GĐPTVN tin cậy giao trách nhiệm Pháp Bảo-BTG TVCP tìm cơ sở tổ chức buổi họp cấp cao cho Trưởng Ban Ban Hướng Dẫn T.Ư  -Cấp Dũng Cao Niên Nguyên Tín Nguyễn Châu và Ban Tổ Chức Đại Hội GĐPT VN sau 40 năm tại nhà “Rồng Hiện” Cầu Đỏ, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Đón nhận chiếc phù hiệu( Huy chương) “Sen Trắng”bằng vàng  GĐPTVN  và thẻ thành viên trang nhà Thế giới do Cấp Dũng Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai dâng tặng trước kỳ Hội Đồng Cấp Dũng GĐPTVN - Ban Tổ Chức Đại Hội Huynh Trưởng tại Tu viện Quảng Đức quận Thủ Đức tác bạch trình danh sách tiến cử nhân sự. Bằng Lời Nhắn: “ Thượng, Trung, Hạ Ba ngôi báu, sen năm cánh” trao thầy một lần. Ghi nhận đóng góp công sức, tuệ giác, thời gian của thầy Pháp Bảo cho công cuộc chung của Áo Lam Việt Nam trên Thế giới trong thời đại mới. ( Ý: Gươm báu trao tay - Kim Cang Kinh)

Tham dự Hội nghị Tổng Thư Ký GĐPTVN tại chùa Phật Ân Long Thành Đồng Nai .

Tổ chức chuyến đi cho ngài Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo Giới TGBT về lễ tổ đình Phước Hậu tỉnh Vĩnh Long, nơi tôn thờ bảo tháp tổ Khánh Anh, H.T Thiện Hoa- Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVN TN.

Đồng hành “đặc biệt” với ngài Ban Thư Ký, Ban Vận Động Tăng- Già Bản Thệ đi vấn an, đảnh lễ, cung thỉnh quý Tăng Già- PGVN các tỉnh thành và “vấn đạo” với Trưởng Lão HT thượng Quang hạ Đạo Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN Long Thành Đồng Nai.


Theo đoàn “Nguyên Pháp” dự lễ Đặt đá Trùng tu tự viện, xây dựng trụ sở BTS Phật Giáo Tỉnh Long, do Hoà thượng Thích Minh Thiện ủy viên HĐTS, Trưởng Ban, Phó trưởng Ban Ban Truyền Thông Phật Giáo TW trụ trì.


Pháp Bảo cùng đoàn Phật tử Cần Thơ đi cầu pháp với Hoà thượng Thanh Từ tại Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt .

Hân hoan và pháp lạc được Thiền Sư Thích Thanh Từ cầm tay trao kinh bản “ Pháp Bảo Đàn “ tại thất Nội Viện Pháp- Thiền viện Trúc Lâm Lâm Đồng.

Nhận lễ ấn với Hoà thượng Thích Đức Chơn Đệ Nhất Thượng Thủ.

Nhận lễ ấn với Hoà thượng Thích Minh Chiếu Đệ Nhị Thượng Thủ

Nhận lễ ấn với Hoà thượng Thích Tuệ Sỹ Phó Thượng Thủ

Nghiên cứu mở rộng- hướng Hoằng Pháp Hoà thượng Thích Thái Hoà Đi Miến Điện, Đi Ấn Độ, Trung Quốc, Cam, Lào, Thái, Singapore…(kế hoạch thử nghiệm visa quốc tế)

Mở trang nhà, in ấn kinh sách, phát triển báo chí, truyền thông, tập hợp vào ban hộ trì, ban thị giả Thư viện Cổ Pháp, ngỏ hầu có các đại thí chủ…

“Cần thơ” họ có thật nhiều tiền và nhiều tình và của báu. Duy nhất chúng ta đến với họ là bằng bản kinh mỏng 50 trang “ Đại thủ ấn” mới độ được họ mới đi cùng họ trên đạo lộ giải thoát. Và họ rất thích thú và tri kỷ tri âm tâm đắc với pháp vi diệu ấy.

Đúng rồi đó, “Giữ tâm” sáng Tam Pháp Ấn(Tứ Pháp)

Vật ngoài thân là sự biểu hiện trợ duyên.

Nếu vậy, vật nào cũng là “pháp khí” trợ lực.

Và Thiền giả Tâm Quang Viên đã trao quyển kinh “ Đại Thủ Ấn” hơn 10 năm về trước cho Pháp Bảo. Pháp Bảo thọ nhận xong và xin biệt xứ… ẩn luyện để chờ thắng duyên.


Tháp tùng đoàn Tăng - Già đi chứng minh Đại Hội Phật Tử Thế Giới tại Thái Lan và Vào Ban Kiến Đàn Truyền Lễ Truyền Bồ Tát- Thập Thiện Giới Cho 100 Huynh Trưởng GĐPTVN trên Thế giới.


Pháp Bảo và Htr cấp Dũng nhạc sĩ Đức Quảng TV BHD TW GĐPTVN đồng sáng tác ca khúc”Hương Bồ Kết Mẹ Gội” và ra mắt CD Tâm Ảnh Mẹ Hiền tại Pháp Hội Thái Lan- Thù Ân Việt Nam. Đồng nghĩa với việc yểm trợ kinh tài cho Ban văn nghệ TW.


Năm 2011 Lo Tang Lễ Thân Mẫu, thỉnh mời năm chùa về thiết lễ kỳ siêu: Trú trì chùa Tường Vân ( HT Thích Chơn Tế, bổn sư  của mẹ chứng minh), Trú trì chùa Phước Duyên ( HT Thích Lương Phương, HT Thích Thái Hoà, TT Thích Thái Tịnh),  Trú trì chùa Thuyền Lâm ( HT Thích Chơn Trí và 20 chư Tăng), T T Thích Lương Nguyên, T T Thích Tâm Chánh, T T Thích Từ Hoà , Thích Từ Quán, chư tăng, đại diện tăng thân tổ đình Từ Hiếu.HT. Thích Thiện Tấn ( trú trì chùa Cam Lộ Quảng Trị, Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Quảng Trị), TT Thích Bình Tâm Phó Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo GHPGVN Tỉnh Cần Thơ, quang lâm khai kinh kỳ siêu.


Chứng minh hồi hướng ban công đức.

Sám chủ gia trì quyết định vãng sanh.

Pháp sư phổ độ vượt thoát vòng sinh tử luân hồi.

Chư tăng hộ trì ánh sáng vô lượng quang, vô lượng thọ, nhất tâm bất loạn.

Ni trưởng Thích nữ Minh Tánh viện chủ chùa Long Thọ về cầu nguyện

Ni trưởng Thích nữ Như Huy trú trì chùa Long Thọ Kính về cầu nguyện

Chư Ni các Tự Viện Đàm Hoa, Kiều Đàm, Diệu Đức…


Hoà thượng trên Thái dưới Hoà thân hành Phật sự tại “Gia Thất Song Thân Phụ Mẫu Pháp Bảo” Năm hữu sự:

Hữu sự thứ nhất HT  quang lâm về chung đoàn doanh gia công ty FDI- xuất nhập khẩu mà Pháp Bảo đón bà từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Huế bằng phi hành đoàn hàng không Vietnamairline. (Nhân chính thức diện kiến HT Thích Thái Hoà lần đầu trên đất Huế)

(Đoàn thành viên gồm có như, chị Hoàng Yến- Luật Sư, Cán Bộ Toà Án Tối Cao tại Hà Nội, Ni sư GĐ Đại Thí Chủ Diệu Đáo- viện trợ tất cả các công tác Phật sự, thiện sự cho Hoà thượng 2012,2013,2014,2016)

MC Lâm Ánh Ngọc, Đạo diễn Nguyễn Điệp Văn đi chuyến sau…)

Hữu sự thứ hai HT quang lâm về Gia đình Pháp Bảo thuyết pháp độ linh cho thân mẫu trong lần đám tang 2 giờ đồng hồ.

Hữu sự lần thứ ba HT quang lâm về Gia đình chứng minh tuần lễ chung thất trai tăng cúng dường của Mẹ Pháp Bảo và Ban đạo từ  1 giờ đồng hồ trong đàn tràng 50 vị đạo tăng.


Hữu sự thứ tư HT quang lâm về quê hương Nguyên ngày Thuyết pháp cho quần chúng Phật tử các giới, Gia đình Phật tử và làm lễ quy y ban pháp danh cho tín đồ đạo hữu 150 vị cư sĩ đồng học đạo một ngày ở các đạo tràng.

Lần thứ năm HT quang lâm về Đại gia đình Pháp Bảo cùng với Đại lão Hoà thượng Viện chủ chùa Phước Duyên thượng Lương hạ Phương ban bố kinh pháp và sám chủ, chứng minh Lễ kỳ siêu song thân, truy tiến tiên linh cửu  huyền nội - ngoại trong duyên sự Tiểu tường cố thân mẫu Pháp danh Nguyên Khai huý họ Nguyễn hữu danh Thị Vỹ.

Và Đại Nhật Đại Tường hai năm cố Thân mẫu vắng bóng tại Làng An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế. Gia đình Pháp Bảo cung thỉnh lễ tạ ơn về Hiếu sự hơn 100 vị giáo phẩm Tăng Ni khắp nơi Bắc Trung Nam- Hữu thân và Vắng thân đồng phổ cúng dường.


(Trích Tập kỷ yếu xuất bản(công phu, tốn kém) Chén Trà Dâng Mẹ- Công ơn Mẹ) trong này là các đại ấn, kim bài của ân sư TW GĐPTVN để “Hợp hiến” cho Pháp Bảo đi công tác Phật sự được chỉ dạy (nhận chỉ đạo) tại TP. Hồ Chí Minh.

“Mẹ” ở đây còn có nghĩa là cội nguồn là điều thiêng liêng và còn có cả làn hương thi vị của đất trời thuở khai quang. Hay có bóng dáng thấp thoáng của vị cao nhân kiệt xuất trong lòng. Nên “Trà Dâng Mẹ” là nghĩa cao tột ấy! Và Hương Trà Dâng Mẹ cũng chính loài Hương thanh tịnh mà Đức Thế Tôn có dạy:

Nói đến đạo đức của con người, Đức Phật dạy  rằng đó là điều cao quý  nhất. Ngài ví dụ hương của các loài hoa bay thuận theo chiều gió, chỉ có hương đức hạnh chẳng những bay theo chiều gió, mà còn có thể bay ngược chiều gió. Như vậy, đức hạnh là gì mà có thể tỏa hương khắp bốn phương?


Ban Huynh Trưởng- BHD GĐPT Thừa Thiên về hộ niệm, cử hành nghi thức cầu siêu cho thân mẫu Pháp Bảo.

(Thành viên Ban cố vấn và chấp sự, cũng là em kết nghĩa, ân nhân với gia đình 20 năm- Phó Trưởng Ban Ngành nữ BHD Thừa Thiên 1998-2022) Cấp Dũng Nguyên Phán tự Phước Châu.


Lần thứ nhất Đại Diện Hội Đồng Cấp Điều Hành H.Tr BHD Thừa Thiên viếng tang thân mẫu và đặc dâng bài thơ của Chân sư Tuệ Nguyên trên vải lụa. Pháp Bảo đã đại diện trong thân quyến tọa vị tiếp nhận nguồn thơ chân sư Tuệ Nguyên.

(Ví như sự có mặt của chân sư hiện diện, vì lúc đó cùng tổ chức và hợp quần Phật sự bên nhau)

Lần thứ hai, Toàn thể Lam Viên và các Hội Đồng Huynh Trưởng BHD Thừa Thiên- GĐPTVN (sau Giáo Chỉ 09/VTT) đã ân hành và trọng thị quang lâm cử hành nghi thức tưởng niệm thân mẫu và tán dương hạnh hiếu, công đức Tỷ Kheo Thích Pháp Bảo đối với Tổ chức Áo Lam Việt Nam và GĐPTVN trên thế giới và hết lòng, tâm huyết phụng sự thầy tổ. Do Cấp Dũng Tâm Hương Nguyễn Xuân Tín (hàng 70 tuổi), cấp Dũng Nguyên Phán Bùi Thị Tuyết( hàng 70 tuổi) đồng Trưởng Đoàn hàng 50 Huynh Trưởng, Đảnh lễ tượng đài Quan Thế Âm- Cuộc Hội Ngộ Tri Ân Cầu Nguyện:

- Khai Sơn Viện Cổ Pháp - Thư Viện Cổ Pháp Và Thành Lập Trung Tâm Cố vấn Gia Đình Phật Tử Việt Nam sau Giáo Chỉ Viện Tăng Thống - Quyết Định Viện Hoá Đạo 2009. Thường trú tại Tổ đình ân sư GĐPT V.N Thiền Viện Vạn Hạnh.

  • Bảo Trợ và Cố Vấn sát cánh với BHD Thừa Thiên Trong Giai đoạn ủy lao Thầy Tổ làm Phật Sự cho T. Ư PGVN.
  • Vận động và tổng động viên Tinh Thần Lam Viên Thừa Thiên và cả nước Giữ Vững Lập Trường chân lý “Nội quy - Quy chế” trong lòng Bản Thệ Tăng- Già trên truyền thông, báo chí và đi lại các tỉnh, các cá nhân và đơn vị trong và ngoài trực thuộc.

(Phật tử và Gia đình An Bằng đã trao cúng đến gia đạo Cố Niên trưởng TV BHD T.Ư GĐPTVN, Trưởng Ban HD GĐPT Thừa Thiên một tủ thờ gỗ xưa). Với ý nghĩa thịnh tình và Tôn Tưởng bậc “Đạo làm anh mỗi khi Xuân về”.


Chinh Nguyen Duc dạ !

“Đạo làm Anh mỗi khi Xuân về”

Ba dạy: “Đừng nhục chí, dù ai đó sẽ làm cho mình dễ nhục chí…”


Bởi khi Đại Huynh Trưởng Nguyên Ngộ còn sanh tiền, thì Pháp Bảo là một trong  ít người Tăng sĩ trẻ quan tâm và lâu lâu vẫn đến gia đường để vấn an sức khỏe của Anh và chia sẻ Phật pháp với Bà Thiều (phu nhân H.Tr Nguyễn Sĩ Thiều). Anh Thiều cũng rất quý mến Pháp Bảo mỗi khi lên chùa họp Thường Vụ BHD Thừa Thiên ở Thuyền Lâm và đi Phật sự ở chùa Từ Hiếu (năm 1999, 2002,2004,2008,2009). Bởi Pháp Bảo trân trọng hành trạng sinh hoạt Phật giáo ở trong Anh qua mỗi biến thiên của thời đại tại Huế, trên toàn quốc và Hải ngoại.  Tâm niệm tôn niệm Anh ở trong tâm thức cao cả là: “Người Sĩ Phu Áo Lam Của Chúng Ta”.


Ghi chú: Lưu- Phổ thông tin này trên trang nhà Thế giới.


Tham dự Đại lễ Khánh thành thánh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm cao 9m tại đồi dương liễu bờ biển An Bằng, xã Vinh An, Huyện Phú Vang, cùng với Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Thừa Thiên Huế và Ban Hộ Tự Niệm Phật Đường- Tăng Ni An Bằng.

Đồng Tổ chức, bảo trợ một khoá tu ngoại khóa, lễ quy y, thuyết pháp cho 100 Phật tử chùa Phước Duyên- Ban Cổ Pháp- Ban Huynh trưởng GĐPT địa phương An Bằng và Ban viên Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên tại bãi biển Mẹ hiền Quán Thế Âm An Bằng dưới sự đạo sư Thái Hoà và Htr cấp Dũng Tâm Hương- Nguyễn Xuân Tín, cấp Dũng Nguyên Phán- Bùi Thị Tuyết, HTr cấp Tấn TTK Nguyên Minh Lê Văn Tranh quang lâm. (tâm ý giữ chân ba vị đại HTr cho tới khi truy thăng lên cấp Dũng GĐPTVN)

Nối duyên cho đệ tam nhân sự cựu Ban Viên BTV BHD Thừa Thiên hội ngộ trà sự tại gia thất HTr Cấp Dũng Nguyên Phương Văn Tiến Nhị, “các em của Anh Thiều” sau các Quyết định và Giáo chỉ của “Giáo Hội và lịch sử Hai Miền tổ quốc trong nước và Hải ngoại) gồm Tuý Liên, Bùi Thị Tuyết, Văn Tiến Nhị.


HT. Thích Thái Hoà ủy thác Vẻ Đẹp Phật Pháp tổ chức chuyến hành hương cho phái đoàn hoằng pháp, chiêm bái xá lợi tóc Phật, nghiên cứu đại thánh điển tại Myanmar, 10 ngày lần thứ nhất gồm có HT Thái Hoà, T T Vân Pháp , Pháp Mãn, T T Tín Hải, Pháp Bảo, NC sinh Hữu Tấn, Cư sĩ Nguyên Niệm, Mỹ Hằng, Mỹ Nga… và hơn 20 trợ lý nhân viên địa phương.

Pháp Bảo đảm nhiệm vai trò “Thị giả thượng thủ”.


Hoà thượng Thích Thái Hòa sắm trao một “Khánh vàng” cho Pháp Bảo ngay trên đất vàng Miến Điện. Để ghi nhận nguồn tâm linh bất tận “Pháp Bảo- Phật Đà” đi trên con đường Vi diệu tối thượng Pháp.

Thành viên dự nhóm họp thành lập Bản Quy Nguyện- Hiệp ước Môn Phái Tổ đình Tường Vân - Huế.

Thọ Tang Trưởng Lão Thích Minh Châu- Tham gia Ban Chấp tác nội bộ Tang Lễ Tổ Đình Tường Vân - Vạn Hạnh.

và thành viên Ban liên lạc “Tông môn Tổ đình Từ Hiếu” và Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ - BHD T.U kính viếng Đức Trưởng Lão thượng Minh hạ Châu Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo Dục GHPGVN TN, Viện Trưởng Đại Học Vạn Hạnh, Phó Pháp Chủ GHPGVN, Ân sư GĐPTVN.


Với Tâm linh mách bảo là thực hiện cho được “Ý Tổ”- “Đem dòng nhánh sông đại thừa về tắm trong dòng sông nguyên thủy. Đem đạo tình xa xưa về sống lại trong thời đại ngày nay. “


Pháp Bảo đón hầu Đức Tuệ Sỹ thân hành Thiền Viện Vạn Hạnh thọ tang và đảnh lễ Đức Trưởng Lão HT Thích Minh Châu sau hơn 30 xa cách Thầy.Làm biên tập web, viết sách, viết báo, nghiên cứu kinh điển, cọng tác cho báo Giác Ngộ, Đạo Phật Ngày Nay, Hương Thiền, Hương Pháp, Hương Từ Bi, Phật giáo và Doanh Nhân, Hương Hiếu Hạnh, Phật Giáo org, Pháp Bảo, Quảng Đức, Thư Viện Hoa Sen, Học Viện Phật Giáo, Sen Việt và Kỷ yếu Cao Tăng…

Biên tập xuất bản, cuốn Thảnh Thơi Mọi Nẻo Đường Về, Miến Điện Mặt Trời Lên, Như Dấu Chim Bay, Tìm Người Trong Hơi Thở, Cất Túi Hương Trầm, Vẻ Đẹp Phật Pháp là những lập bản ký kết, cao hơn nữa đó như là  bản “Quy Nguyện Đúng Pháp” , bản “ Quy Chế Hợp Luật”. để có danh nghĩa đi làm Phật sự và thi hành các nhiệm vụ, trọng trách được Tăng- Già giao phó trong thời “ Phật Giáo Khởi Nghĩa”. Được Hoà thượng Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN - TGBT- Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm TW viết lời tán thưởng: “ Pháp Bảo con! … Khi thấy các con Thư Viện Cổ Pháp, biết tu học, biết thương yêu nhau và thương yêu cuộc đời làm việc không mệt mỏi cho những giá trị nhân văn.”


Trưởng ban tổ chức Hội thảo 4 lần nâng tầm- ươm mầm lãnh đạo con đường Phật giáo và nâng tầm-  ươm mầm chiếc lược hành động Gia đình Phật tử trong thời đại 4.0 - Đặc trách quang lâm giảng huấn gồm có Thượng tọa tiến sỹ Thích Tâm Hạnh - Giảng viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Thanh Thắng, T T Quán Như, T T Giác Đạo, Pháp Bảo, Tiến sỹ Nguyễn Trí Dũng, MC Nguyễn Thanh Bạch, MC Mai Trinh, Đạo diễn MC Lâm Ánh Ngọc,  Đạo diễn giám đốc sản xuất Nguyễn Điệp Văn, giới  báo chí, các nhà nghiên cứu, các BBT website Phật giáo Việt Nam, các hàng Huynh trưởng GĐPTVN. Bốn Diễn đàn Vẻ Đẹp Phật Pháp- chủ đạo BTC Lãnh đạo tinh thần. Thành viên đăng ký có gần 200 thành viên. Tại Minh Trân Garder (1.2), Hội quán An Nghiêm Chay Quận 10, Khán phòng NE.O Cách Mạng Thánh 8 HCM, Không gian xanh Lộc & Thư Quận 1.


Hội nghị giới cầm bút Phật giáo và Thành lập phong trào “chùa chùa làm web, thầy thầy làm báo” để tự bảo vệ Đạo Pháp và dân tộc, tổ quốc trong thời kỳ Đổi Mới, Hội nhập, phát triển, gìn giữ Tinh hoa - Di Sản tại nhà hàng chay Lá Tía Tô 2 lần. Có cư sĩ Minh Mẫn, thầy Chí Giác Thông, thầy Hạnh Bích, thầy Quảng Lợi, Pháp Bảo, sư cô Viên Thắng, Luật sư Hải Đức, Thầy Vạn Lợi, nhà báo Viết Cương, Nb Khánh Ly, Nb Bích Vân, Nb Hoài Lương, … có các nhà in và nhiều  trợ lý của các tờ báo và nhà xuất bản, nhà biên tập sách báo tạp chí Phật giáo và xã hội.


Chứng minh ra mắt phim Phật Ngọc Hoà bình thế giới tại Hoa Kỳ và phim hội thảo Ni giới quốc tế do Sen Viet Media tổ chức tại Hội trường “Doanh nhân Cao Lành”đường chùa Phổ Quang, Tân bình. Cùng với Hoà thượng Thích Đạt Đạo Phó viện trưởng HVPGVN HCM, Uỷ viên BTS GHPGVN, Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử, ca sĩ Gia Huy Hải ngoại.Trưởng Ban cung đón Phái đoàn Ban Kinh sư, đoàn nhã nhạc cung đình- Hoà thượng Thái Hòa trú trì chùa Phước Duyên từ Huế đáp chuyến bay vào Tân Sơn Nhất Tp.Hồ Chí Minh để hội nghị báo chí truyền thông trước ngày bay sang Liên Bang Ấn Độ hành hương, Trùng tuyên Thánh điển… An vị tôn tượng bảo tỏa Quán Thế Âm tại Bồ đề đạo tràng, chẩn tế tưởng niệm anh linh Thánh Tăng hữu công Đại Học Nalanda, Chiêm bái lễ khai mạc Phật Ngọc Hoà Bình Thế Giới- Hội luận với báo giới quốc tế và Ban giám đốc trung tâm Phật Ngọc ở Úc Châu. Được phái đoàn của ngài hơn 20 vị trao tặng đến Ban thị giả hợp nhất-Vạn Hạnh- Hương Tích- Sen Việt- Cổ Pháp Pháp Bảo bức thư pháp với tựa: “Tình Đạo Sĩ” và nghỉ chân căn hộ luật sư Diệu Phúc đường Hoàng Minh Giám- Phú Nhuận.


Vẻ Đẹp Phật Pháp được Ban Văn Hoá Phật Giáo Tp. Hồ Chí Minh mời đồng hành tham gia triển lãm, trang trí, thiết kế, viết bài, liên hoan phim Phật giáo- Phim Đức Phật, Phim Phật Ngọc Hoà Bình, Phim Sen Vàng Ngát Hương, Phim Về Phía Mặt Trời… và đồng hành các chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng Đại lễ Phật đản, Lễ Vu lan, Lễ Tết, Hội Xuân, Hội thơ để kết nối giới ca nghệ sĩ có tâm trong niên khoá Thượng tọa Thích Nhật Từ làm Trưởng ban - Uỷ viên Ban Trị Sự ( nay là Phó Trưởng Ban BTS GHPGVN TP HCM). Văn phòng tại chùa Ấn Quang Quận 10, chùa Phổ Quang Quận Tân Bình, chùa Việt Nam Quốc Tự Quận 10.


Trưởng Ban Tổ chức “Đoàn Hành Hương Hoá Duyên” cho H. T Thích Chơn Tế - Niên tưởng Tổ Đình Tường Vân tại Cần Thơ và các tỉnh phía Nam.


Hoà thượng đã tự tay viết,  ban cho Pháp Bảo bài Phú pháp của Sơ tổ Trúc Lâm:


“Cư trần lạc đạo thả tuỳ duyên

Cơ tắc xan hề khốn tắc miên

Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch

Ðối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền.”


( )


困則

休寻

莫問

Pháp Bảo được vào Ban công ấn-tống“ Sen Vàng Ngát Hương- cuộc đời và sự nghiệp Hoà thượng Thích Minh Châu”. Do Hoà thượng Thích Chơn Thiện- Phó chủ tịch Thường trực Hội Đồng Trị Sự TW GHPGVN, Trưởng Ban Giáo Dục Phật Giáo TW, Đại biểu Quốc Hội, Trú trì Tổ đình Tường Vân kiểm trách.


Pháp Bảo được Ban Giám đốc Sen Việt TV mời làm thành viên cố vấn và biên tập.

Pháp Bảo đại diện BBT Vẻ Đẹp Phật Pháp - sách Tìm Người Trong Hơi Thở  kết nối với Hội FC Huế, Huế Trịnh để giữ gìn Đất Huế vàng son, hướng về chăm sóc người nghèo. Nối vòng tay lớn trong giới văn nghệ sĩ, các nhà hoạt động xã hội, nhà Huế Học trong một vài dự án Chung tay vì cộng đồng- Chung một tấm lòng cho Huế hôm nay và mai sau.

Tại Saigon, Sách Tìm Người Trong Hơi Thở được kết nối với nhiều dự án đẹp, dự án hay, dự án hữu nghị vì một Thế giới ngày mai và Vì một trái tim hướng tới tương lai cho Tổ quốc. Để người nghèo , các em tim bẩm sinh, khiếm thị, môi hàm ếch, gói quà Tết, người lao công xa quê, gạch cho Trường sa đá cho Hoàng Sa.


Đã đồng hành nhiều chương trình ca nhạc và buổi đấu giá gây quỹ Từ Thiện- Chung lòng với dự án có ý nghĩa:

“Một trăm ngàn vạn mái ấm.” Chương trình Xây 100 căn nhà kiên cố giúp đỡ các cộng đồng người Việt từ Sen Việt và các nhân sự phát triển thành viên tại Tp. Hồ Chí Minh.

Thành viên cải tạo, tu học ở chùa Thuyền Lâm Nhị Tự (Tổ đình Sắc Tứ Thiền Lâm)

Với chủ trương của Đại sư phụ là tự viện mình phải “tự lực cánh sinh” anh em huynh đệ phải trợ lực và hoà hợp với nhau. Thầy (Sp) cho các anh em ( gần 40 vị) tự đào đá, chở đất, làm vườn , trồng rau, đúc tập lô (gạch xây chùa), có khi mỗi ngày đúc lên tới 300 viên/ 5 triệu viên gạch tạp lô đá và lao động suốt hơn 10 năm như vậy. Cứ thế Chánh điện, nhà tổ, điện thánh, cho tới nhà tăng, nhà khách, nhà bếp , nhà điệu chúng, nhà mệ Theo, và tường bao tổng diện tích của Nhị Tự (hai chùa) là lên tới 10 km, diện tích chiều cao của thành 3m. Sau khi vườn ruộng đất Tổ để lại, nhưng khó canh tác, một thời để ruộng hoang, vì do nguồn nước tự nhiên bị nhiễm phèn và nhà dân bao quanh chiếm dụng đường vào ruộng như chất đất đã lão hoá. Nên Sư phụ kêu cả đại chúng đi kéo đất, ban đất, và khai hoang khu ruộng (1 mẫu) trở lại, để sớm cải tạo làm Tu viện cho người tu sĩ. Sau đó nền đất được hoàn công và sư phụ, quý ân nhân, mạnh thường quân, o Na tiếp tục xây dựng lên đó căn nhà tăng chúng ở tạm ( 2002-2005), nhờ vậy là lớp học tăng Từ Hiếu ra có chỗ An tu sau khi Chùa Từ Hiếu chấm dừng chương trình “Tăng sinh nội trú do Tăng đoàn đào tạo”. Rồi vài năm sau 2011-2020 sư phụ đã cho phép tăng chúng nội tự tiến hành xây dựng thêm ngôi Chánh điện( lúc này giấy tờ xin xây dựng có phần khó khăn và bị một lần các cán bộ bên Môi trường Đô thị tới viết giấy phạt) rồi vài thời gian sau cũng nhờ tháo gỡ được pháp lý- vì ruộng đã cho đất dư, xà bần của nhiều căn nhà giải tỏa từ các lễ hội Festival Huế - Bảo tồn bảo tàng di sản quốc tế của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Thừa thiên Huế đổ tạm nên đất ruộng (nông nghiệp) đã hết hữu dụng.


Huynh đệ tự đi ứng phó đạo tràng(đi cúng), mỗi năm thay phiên nhau đến hơn 100 tư gia, gia đình đạo hữu cung thỉnh đi( kỵ, đám, khánh thành, bạt độ, chẩn tế, cầu an, cầu siêu, tụng kinh…trai tăng, lễ hằng thuận, lễ tháng 10, lễ tháng giêng, lễ tháng bảy …), có lúc thức dậy đi từ 3g, 4 giờ sáng hoặc về đến chùa vào lúc nữa khuya.


Hạnh kiểm, sự nhẫn nhục, tấm gương tu hành, học đạo, hy sinh và có tình đạo huynh, sư đệ có tình… đã trợ lực làm niềm tin để toàn đại chúng tiến thẳng vào con đường tu học và độ đời, vừa học Nội điển Phật học vừa cố gắng hoàn thành các chương trình học vấn Phổ thông ngoài xã hội.


Sư phụ thường dạy: “Làm trong tu, Tu là đang học”. Rất khó nhọc, khổ sức, có một số huynh đệ trẻ( mệt) nên đã từ rời bỏ đời sống giải thoát, tự tại, “một ngày không làm một ngày không ăn”.

Bởi vậy, toàn thể 40 đệ tử của bổn sư nỗ lực, trôi rèn phẩm hạnh, đạo đức, sống biết có tình, có hậu( có trước có sau). Dù ở đâu, tu học bất cứ trong môi trường nào, làm Phật sự, thiện nguyện, ở với chùa nào, ở chung hay ở riêng, chùa to hay nhỏ cũng luôn khắc cốt ghi tâm ý chư Tổ: “Tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”- Hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”. Đây là trách nhiệm và bổn phận chung của mỗi sứ giả Như Lai, nuôi dưỡng ý chí bản hoài “ Xuất Trần Thượng Sĩ”.

Thành viên, Trưởng Ban Hướng Dẫn “Đoàn Phật tử doanh nhân FDI ” TP.HCM trở về thăm viếng, cúng dường, đảnh lễ Tự viện Phước Duyên và xây dựng thêm các ngôi Phật sự chùa Huế.


(Xong duyên, xin ẩn danh và tiếp nối, tiến bước đi lên và như một lời nguyện, luôn tìm người phổ hoá phụng sự quý Hoà thượng, quý Tự Viện tại xứ Huế)


Gặp gỡ Phu nhân Thủ tướng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân Bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm, dự lễ Chung thất cố thân phụ Ông Nguyễn Thiện Nhân- Bí Thư thành ủy TP.HCM, Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tại chùa Vĩnh Nghiêm.

Thành lập hội từ thiện xã hội và Hội Truyền thông Phật giáo và tổ chức các chương trình văn hoá, Đạo Phật, Lối sống Thiền Chánh Niệm, Lập Ban Biên Tập…

Ban Chủ Trì Thiền Viện Vạn Hạnh ký thơ chấp thuận đi hành đạo.

Thành lập khóa Tu học Hương Đất, nhóm Hạnh Phúc Cội Nguồn, Nửa Ngày Yêu Thương, nhóm Từ Thiện Hoa sen, Tâm Lành, nhóm từ thiện Thiện tâm…

Tham dự chương trình ca nhạc nghệ thuật” Bóng mẹ” có Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa do nhà báo Khánh Ly, nhà báo nhà văn Lê Lựu kính mời.

Tham dự chương trình ca nhạc từ thiện nhiếp gia Xuân Anh- Ngày Hội Vu Lan với HT Thiện Tâm Phó chủ tịch TƯ HĐTS GHPGVN, Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa do BTC cung mời.

Tham dự lễ tri ân của C.Ty Sen Việt Media và kỷ niệm sinh nhật Lâm Ánh Ngọc với HT Thái Hoà chứng giám tại Lá Tía Tô- đến Văn phòng  Sen Việt đón tiếp, xin pháp từ chỉ đạo.

Cùng HT Thái Hoà lên du thuyền Bạch Đằng Gia Định Saigon. Sau sự kiện “Vu Lan bên mẹ” với Ban chức sự Thành hội Phật giáo TP. HCM. Gia đình Giám đốc du thuyền Bến Nhà Rồng cung thỉnh ngài lên thuyền…

Pháp Bảo lập thời khoá đặc biệt, cung thỉnh HT Thái Hoà thân lâm tới Quảng trường Tưởng Niệm Bồ Tát Thích Quảnh Đức tại Ngã tư Phan Đình Phùng, Nguyễn Đình Chiểu, Cách mạng Tháng 8 Để “độc thoại Tưởng Niệm” trước bảo tượng Đức Hoà thượng Quảng Đức nhân 50 năm( 2013) cuộc Tự Thiêu và công cuộc Bảo vệ chân lý đạo pháp của Tăng Ni Phật giáo đồ.


Hội Trưởng Thành Lập CLB Truyền thông Phật giáo và xã hội với Thượng tọa Thích Thanh Thắng, Phó Ban Văn Hoá Phật Giáo Trung Ương GHPGVN - Thư ký Biên tập Tạp chí Ban Văn Hoá Phật Giáo.


Hội Lý Tưởng Lam Phật Ân kết hợp Ban Thị Giả Vẻ Đẹp Phật Pháp đồng phối hợp tổ chức khóa hành hương tu học và từ thiện tại Phật Ân Tự Long Thành Đồng Nai- Bình Thuận. Trên tinh thần kề vai sát cánh cùng với Cộng đồng Cánh Lam- Người Áo Lam hộ pháp Tăng -Già Bản Thệ -Thanh Tịnh -“ Hiểu và Thương” Lý tưởng đời đời.


Trưởng ban tổ chức chuyến Hoằng Pháp Thuyết giảng, thăm viếng các tự viện tại Bảo Lộc cho phái đoàn Ban Thị Giả( Chấp sự) của Hoà thượng Thích Thái Hoà tại Huế, Cần Thơ, Tp. Hồ Chí Minh. Đảnh lễ, cúng dường Hoà thượng Thích Thái Thuận trụ trì Chùa Phước Huệ- Trưởng Ban Phật Giáo Thị xã Bảo Lộc. “Sắp xếp” lịch Hoà thượng Thích Thái Hoà thăm Hoà thượng Đức Nghi - Viện chủ Tu viện An Lạc và thăm viếng Già Lam Bát Nhã xã Đamb’ Ri sau những thăng trầm…

Trong thời gian này gặp gỡ, cọng tác làm việc, giới thiệu pháp tu với  Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng, PT Hoằng Lược chủ tịch Tôn Hoa Sen, Tiến sỹ Nguyễn Trí Dũng, NTK học Sĩ Hoàng, Đạo diễn Nguyễn Điệp Văn, MC Lâm Ánh Ngọc, nhà báo Hoài Lương.

Thành lập đoàn đi đón Phái đoàn chư Tăng- Tôn giáo “hành đạo Trường Sa” trở về đất liền tại Bộ chỉ huy Quốc Phòng phía Nam. Và đã được Bộ Nội Vụ- Bộ Quốc Phòng trọng thể cung tiếp.


Nhà Hồng Đức xuất bản quyển sách Tìm Người Trong Hơi Thở- tác giả Thích Pháp Bảo do Quý thân hữu nhóm Tuệ Đăng Hoa Kỳ ( nhạc sĩ Lê Minh Hiền, ca sĩ Võ Thu Nga, mc Quảng LinhHoa đại diện về Thiền viện Vạn Hạnh Saigon hộ trì ấn tống. Từ đó quyển sách đã có mặt trên các thư viện Phật giáo, nhà trường và nhà thiền trên 10 nước. Đó là nguồn cảm hứng, sự lan tỏa, người truyền nhân của công chúng hướng về hoà bình, hoà hợp và tình thương con người. Mở ra một tương lai sáng tác và cống hiến cho xã hội- nhân loại - đạo pháp trên thế giới ngày nay.

Mở đạo tràng thiền trà Chánh niệm xây dựng Tam bảo cho quý thiện hữu trí thức, doanh nhân, văn nhân tại Tp. Cần Thơ.

Mở các hội trà đoàn kết quy tụ chư Huynh đệ Bát nhã- Từ Hiếu - Làng Mai có mặt học đạo và xây dựng Tăng thân tại Saigon.

Thành lập 3 trung tâm hướng dẫn quý Phật tử thực tập pháp môn Chánh niệm: Trăng Rằm Cách Mạng Tháng 8, Neo.O, Bụt Đà … giờ đã trở thành những tiếp hiện, giáo thọ cư sĩ và HTr Phật giáo.

Được đồng học pháp học pháp hành với chư huynh đệ trên đất Gia Định Sài Gòn: Thầy Tâm Chơn, Thầy Tâm Kiên, Thầy Nhật Hảo, Thầy Tâm Lạc, Thầy Thuần Châu, Thầy Hồng Tuệ, Thầy Quảng Tú, Thầy Thắng Hoà, Thầy Tín Hải, Thầy Nguyên Tánh ĐN, Thầy Hiếu Niệm, Thầy Quảng Thắng, Thầy Quảng Thông, Thầy Quảng Chơn Công Văn, Thầy Hồng Nhiên chùa Quảng Tế, Thầy Quảng ân Đồng Nai, Thầy Nguyên Mãn chùa Từ Ân Huế,

Thầy Đạo Quang, Thầy Đạo Thông…

Ở Xã Đamb’ri có tình tăng lữ: Thầy Quảng Hướng( Viên Ngộ), Pháp Tuyên, Hữu Tấn, TT Thiện Ngọc, Minh Bá, Huệ Trung, Giác Lãm, Thông Lý,  Thông Triết, Khiêm Hạ, Khiêm Nhượng, một thầy ở chùa Ấn Quang SG, Thích Tịnh Trí ( Lão trà sư)

Pháp Từ, Pháp Nhuận, Trung Hải, Pháp Trụ, Pháp Toàn, Pháp Hội, Pháp Hữu, Pháp Ứng, Pháp Độ, Pháp Sĩ, Pháp Lâm, Pháp Cầu, các cây Pháp chùa Từ Đức Cam Ranh…

Đồng Hạnh, Đồng Hiếu, Đồng Tráng, Đồng Quán, Đồng Thắng, Quảng Quyền, Tông Giải, Thánh Pháp, Lệ Trung, Khiêm Cung( Thiện Tuệ)… Ni sư Phúc Nghiêm, Cát Nghiêm, Ý Nghiêm, Thuần Khánh, Như Ý, Trung Hằng, Phước Nghiêm, Đồng Đoan, Đồng Nghiêm, các cây Huệ… chùa Sư Bà Long Thành…

Được tiếp học với các bậc dòng tu Tiếp Hiện Sài Gòn 1966, Nha Trang 1969 như chú Sẻ Trần Huy Hà, chú Niệm, chú Lộc, chú Nghiệm, cô Xuân, chú nhạc sĩ Nguyên Truyền và 20 cô chú Tiếp Hiện chúng trụ trì. ..Trường Thanh Niên Xã Hội- chùa Lá Pháp Vân.

Đồng cộng sự với các cô chú phục sự chương trình Hiểu và Thương, xây chuỗi nhà trẻ, cơm bán trú tại Bảo Lộc, Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng.


Pháp Bảo đã trực điện tham vấn với Thiền sư Nhất Hạnh ngay Bếp Lửa Hồng( Kiết đông 2005) gồm có 500 Tăng Thân trên toàn Quốc tế:

PB hỏi: “ Tình Huynh Đệ có thật không?”.

Thưa Ngài?

TS đáp: “ Nó, Vô thường như đám cải xà lách sáng chiều”.

PB: “Toát Đại Ngộ Hiểu và Thương”

Lập đoàn tổ chức hướng dẫn Phật tử Hoa Phượng-  Tâm Quang Nguyên Cần Thơ về Cố đô học đạo, cúng dường hộ trì thập tự và thăm xứ Huế, thăm đất An Bằng mênh mông bao la tình người.

Trưởng tử nam (kết nghĩa) tìm kiến trúc sư vẽ, thợ nề, thợ mộc, nghệ nhân ở Huế đón đoàn 20 người thợ kỳ hoa vào Cần Thơ động thổ kiến tạo Già Lam tại gia.


TV phái đoàn gia đình đi thỉnh nhị tượng Bổn sư tôn thờ tại chính điện và tượng đá Quan âm Bồ tát thờ ở lộ thiên- lễ thượng lương, lễ an vị được cử hành tại Cồn Khương Cần thơ.

Cung đón các bậc trưởng lão, cao tăng và chư tăng uy đức về Gia thất họ Huỳnh họ Thái ban bố năng lượng (sức mạnh) Chánh pháp và tự tâm cúng dường hộ pháp.

Thành viên các phái đoàn Từ thiện xã hội yêu thương, hàn gắn quê hương Việt Nam tại Sapa, Hải dương, Hải phòng, Hà Nội, Thanh hoá, Quảng bình, Quảng trị, Đắk Lăk, Vũng tàu, Thừa thiên Huế, Thiện Tâm Đồng tháp, Bến tre, Long an, Vĩnh long, Bình thuận, đi Điện Biên với nhà báo lao động Thanh Thuỷ.

Pháp Bảo mở tiệc cơm tri ân chư Tăng trú xứ Vạn Hạnh và quý ân nhân Phật tử TP HCM , Cần Thơ  (gia đình cô Minh, gia đình Tâm linh  Hoà-Phượng) đã nâng bước cho Pháp Bảo học đạo và dấn thân.

Pháp bảo Hoan hỷ chỉ xin đón nhận công lao Hoằng Pháp từ ông bà Bố mẹ nuôi Cần Thơ một pho tượng Phật cổ thạch xuất xứ từ Indonesia- C.ty Hoa thiền vận chuyển và một chiếc đơn bằng gỗ Cẩm hương lâu năm và hai cây Sala về an trí tại Pháp Bảo Tự, xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi.Chính chiếc xe ( Pháp Bảo) này và chiếc xe trước biển số Vespa@ 59-E1 430.66 này đã đi qua một vòng lịch sử là chuyên chở Hoà thượng Thích Trung Hậu Vạn Hạnh đi lấy giấy phép xuất bản sách, kinh cho cố Trưởng Lão Pháp Vương Tử PGVN Hoà thượng thượng Trí hạ Quang - Già Lam. Xe này được ví như xe ngựa xanh (bạch mã) chở “Đường Tăng ” đi thỉnh kinh vào đời Đường Trung Hoa.

Cũng chính xe này cũng được chở “Giáo chủ” đi vận động thành lập Hội Đồng Bản Thể Tăng- Già (2011-2014) và đi Liên lạc Phật sự  Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam và BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới.


Pháp Bảo với HT Trung Hậu còn thồ kinh sách đi ấn tống các tự viện và dùng nó, để chuyển ra sân bay đi các nước ngoài (2008-2013). Xe này cũng đi đến các nhà in và nhà biên tập, nhà hiệu đính nội dung, chính tả… ( thời này bộ phận nhà nước kiểm duyệt kinh sách vẫn đang rất khó). Những bộ kinh điển, sách sử ( 10 quyển/ 10.000 ngàn quyển) đã ra đời, chiếc xe Vespa này cũng góp một chút công đức, công quả. Giấy tờ xe do Thượng tọa Tâm Chánh chủ tên ( do TT hộ khẩu Thành phố HCM nên Pháp Bảo kính nhờ TT sở hữu hộ).

Hoà Thượng Trung Hậu chỉ thích đi bằng xe máy mà Pháp Bảo còn đồng Họ Hồ với đồng quê Mỹ Á Vinh Hiền- Vinh An Làng chài Duyên Hải với Hoà thượng.

Hoà thượng là học trò đầu tiên và thân cận nhất với cố Hoà thượng Thích Trí Quang.

Thật là một nhân duyên lớn. Nay xin chia sẻ mọi người và sử nhân. Và mình cũng được trực tiếp lắng nghe sự ra đời Phật Giáo 1963. (Phong trào Tăng Ni Phật Tử hai Miền Trung- Nam xuống đường, mạnh dạn, tranh đấu cho sự tự do hành đạo, tôn trọng, hòa bình. Lên tiếng kêu gọi Chính phủ Quốc Gia VNCH- Chính Phủ “Gia Đình Trị” thực thi  chính sách và tư tưởng bình đẳng pháp lệnh tôn giáo, nói không với kỳ thị và đánh phá Phật giáo Việt Nam)

  • Dấu hiệu cho thấy hiện nay vẫn đang tồn tại mối tư - hằng đó. Âm thầm và “hoá thân” như đốm lửa nhỏ… khi kết tụ, khi tan đàn. Và hình như “tự viện” nào cũng có một người “vô danh” hữu quyền (quyền- tiền 2002-2023) nắm điều lệnh!?

Từ kim khẩu Truyền nhân. Được lắng nghe thêm vì sao Hoà thượng thượng nhân Trí Quang quy ẩn trong tùng lâm đến ngày thọ tịch.


https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Th%C3%ADch_Tr%C3%AD_Quang


2014-2018 Xuất ngoại Hành Hương Mỹ và thăm thân, hoá duyên trên 10 tiểu Liêng Bang Hoa Kỳ.

Làm giới sư lễ động thổ khởi tạo Già Lam Tu Viện Thanh Đức.

Lập Hội Phật Tử Đi tìm đất mở chùa “Niềm Tin Tam Bảo, nay là chùa Tường Quang.

Tham dự lễ Phật Ngọc Hoà Binh Thế giới tại Phật Học Viện Hoa Kỳ, Làm kinh sư chứng minh lễ an vị Thánh tượng Bồ tát Quán Thế Âm tại Tu Viện Thanh An Bang Florida. Tham dự lễ an vị Phật Bổn sư ở chùa Hương Hải Miami, dự lễ hội Quan Thế âm tại chùa Phước Huệ Miami.

Trà Hội với Ban cựu Huynh trưởng GĐPT An Bằng Hải Ngoại, Tăng thân Biển Thuận tại gia thất Nguyên Hương( Hương Hồ) và tiền đường chùa Hương Hải.

Thăm các trung tâm, tự viện, hội đoàn người Việt.

Thăm trung tâm huấn luyện tu học , giáo dục Thanh thiếu niên Thích Quảng Đức.

Được HTr Cấp Dũng Trần Tư Tín và Ban Huynh trưởng tiếp đón, hầu chuyện…

Thăm văn phòng Tư gia của Htr cấp Dũng Tôn Nữ Dung Kiều- Thành viên Hội đồng Quản trị Trung Tâm GĐPT VN tại Hoa Kỳ- Cựu ủy ban cứu tế từ thiện xã hội mà Pháp Bảo làm đại diện trợ giúp tại Việt Nam.

Đảnh lễ bảo tháp di ảnh Cố đại lão HT. Tâm Châu viện chủ Tu Viện Viên Quang- Đệ Nhất Hội chủ Giáo Hội Tăng Già Thế Giới.

Hội trà đàm với nhóm Tuệ Đăng Bắc CaLi-  Cố vấn chứng minh Hội kết nối giới văn nhân nghệ sĩ Phật giáo hộ pháp tại Hoa Kỳ.

Thăm chùa Kim Sơn, chùa Thầy Từ Lực, chùa Thầy Minh Tuấn, chùa Thầy Tín Mãn, chùa Thầy Nhuận Châu, chùa Thầy Pháp Uyển, chùa Thầy  Quảng Chơn, chùa Thầy Đồng Nhật, chùa Việt Nam HT Mãn Giác, Trung tâm Phật Học Viện Phương Đông HT Thiên Ân, chùa Thầy Phước Toàn, chùa Quan âm Thầy Thích Nguyên Tánh, chùa Pháp Vũ Thầy Nhuận Thanh- Ngọc Vũ, Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng, Tu viện Pháp Vương, Chùa Quan Âm Ngàn Tượng, chùa An Bằng tại Hoa Kỳ, chùa HT Chánh Lạc, chùa HT Nguyên Siêu, chùa Thầy Tín Hải, chùa Thầy Đạo Chí, chùa Thầy Nhật Thường, Tu viện Cát Trắng, chùa Khánh Việt, chùa Từ Vân, chùa Linh Sơn, chùa Linh Phong, chùa Vạn Hạnh, chùa Thầy Nguyên Đạt, chùa HT Nguyên An, chùa HT Nguyên Đạt, chùa Quan Âm Memphis, chùa Phổ Từ Ni sư Phổ Châu tri sự, các chùa “O Thanh”…

Diện kiến HT Minh Đạt chùa Quang Nghiêm, HT Như Minh, HT Nguyên Hạnh, HT Hạnh Đạt chùa Kim Cang, Tu viện Kim Sơn, Thượng tọa Hải Chánh chùa Linh Mụ, chùa Kim Quang, Thầy Chân Pháp Tâm (gốc An Bằng), Thầy Chân Pháp Duyệt (gốc An Bằng- đảm nhiệm bảo lãnh và xây dựng chúng tu học hơn 20 vị xuất sĩ sau biến cố “Bát Nhã Là Công án Thiền” từ Việt Nam sang thường trú nhân tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Sư bà chùa Viên Thông, Ni viện Quan Âm Florida…

Tham dự công tác Phật sự tiệc chay Từ Tâm gây quỹ xây dựng chùa Tu viện Hương Hải lần thứ 3- cùng tăng ni lao động trang điểm sân vườn.

Thăm một số đơn vị Gia Đình Phật Tử và Gia đạo quý Cựu Huynh Trưởng GĐPT VN tại Hải Ngoại Hoa Kỳ.

Tham gia thành viên Trại Tỉnh Thức 3 ngày với Hoà thượng Nguyên Hạnh chùa Việt Nam và 200 trại viên đồng tu tại Mỹ.

Trưởng ban tổ chức chính thức giới thiệu và phổ quát đường lối hành đạo Viện Cổ Pháp Đạo Sư Thái Hoà và GĐPTVN trong thời đại số tới 90 nhân sĩ trí thức, văn nhân, nghệ sĩ, báo chí, giới nhà nước, giới Phật giáo tại khu vườn Nhật Bản Minh Trân Nguyễn Trí Dũng- TP. Hồ Chí Minh. Đại diện nhị vị HTr Phật tử Thừa hành tại Thừa Thiên Huế vào, chính thức công bố- đọc bản pháp lý, pháp nhân, pháp đạo: “Nhân Duyên Cổ Pháp- Giáo thọ sư Chứng minh Thích Thái Hoà) ấn ký tán trợ


Pháp Bảo được Nữ HTr cấp Tấn- Phó Ban

BHD Bình Phước - ủy viên BHD TR.U GĐPTVN cảm tác viết dâng tặng bài thơ “ Pháp Bảo cho một Ngày Mai”Phong trần nám gót chân son


Ước mơ cây lá mãi còn xanh tươi


Cho hoa thơm nở nụ cười


Sống trong suối mát tâm người tròn thương


Mong bầu trời rộng thanh lương


Tiếng chim thân thiện môi trường  hoà sanh


Nắng mưa tiết dịu an lành


Không là bão tố không thành lửa thêu


Cho đàn trẻ nhỏ thân yêu


Vỗ tay đưa tiếng sáo diều lên cao


Muôn ngàn cánh én xôn xao


Ngàn hoa hé nụ đón chào xuân tươi


Trăm năm vì mến thương người


Nắng mưa sương gió mĩm cười mãi đi


Thầy đem hạt giống từ bi


Gieo trong lòng đất chỉ vì ngày mai


Rừng cao biển rộng sông dài


Xanh trong thanh khiết như đài gương soi


Đêm Trăng vắng tiếng chuông chùa


Từ tâm Pháp Bảo bản hoài thiên thâu. /.

Quảng Hoa_ Phan Hồng Liên


Đại Đức Tỳ Kheo Thích Pháp Bảo
Hiệu Đạo NguyênThành lập Ban Vận Động Hội Tăng Ni An Bằng Tại Hải Ngoại Liên Kết Quốc Nội. ( Văn thư do Hoà thương Thích Hương Huệ ấn ký và TT. Thích Đạo Chí , Pháp Bảo, đồng Thư Ký Ban Vận Động Thành Lập Trong và Ngoài Nước).

Tham dự khoá tu Mộc Lan, Thành viên Chứng minh Đại Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại(2016). Đại diện Tăng