Post: : Admin

Sáng ngay, ngày 29/07/2023 nhằm 12/6/Quý Mão, tại tịnh xá Phước Hưng, tại tịnh xá Phước Hưng, ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Chư Ni Giáo đoàn 6, Hệ phái Khất sĩ làm lễ tưởng niệm Ni Trưởng Thích nữ Thắm Liên, Ủy viên Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Ủy viên Thủ quỹ BTS GHPGVN huyện Nhơn Trạch. Trưởng phân đoàn Ni Giáo đoàn 6, Hệ phái Khất sĩ.Về tham dự chứng minh: Hoà thượng Thích Giác Điệp phó Trị sự Giáo đoàn 6, HPKS; Thượng tọa Thích Giác Nhuận, Uỷ viên Ban trị sự GHPGVN Tp.HCM, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Trị sự GHPGVN Q6, Tp.HCM, Phó Trị sự Giáo đoàn 6 HPKS, Trưởng ban Quản Trị tổ Đình Lộc Uyển, P.12, Q. 6, Tp.HCM; Ni sư Thích nữ Chu Liên phó Phân đoàn 6 Hệ phái Khất sĩ, và chư tôn đức Tăng - Ni Giáo đoàn 6 Hệ phái Khất sĩ cùng hơn 300 Phật tử về tham dự.


Lúc 09 giờ sáng, chư tôn đức Ni Ban trị sự huyện Nhơn Trạch đã quang lâm phúng tụng thời kinh hồi hương đến giác linh Ni trưởng.
10g sáng, Hoà thượng Thích Giác Điệp; Thượng tọa Thích Giác Nhuận; Thượng tọa Thích Giác Minh, Ni sư Thích nữ Chu Liên; Ni sư Thích Nữ Sanh Liên cùng chư tôn đức Tăng – Ni Giáo đoàn 6 thắp hương bạch Phật và dâng hương tưởng niệm đến giác linh Ni trưởng.

Trong buổi lễ Ni sư Phương Liên trụ trì tịnh xá Phước Hưng đọc lời tưởng niệm ân Sư. Hòa thượng Thích Giác Điệp chứng minh buổi lễ đã tán thán công hạnh Ni Trưởng Thắm Liên một đời hy sinh phụng sự đạo pháp và dân tộc, là tấm gương lành cho hội chúng Ni noi theo. Ngài cũng sách tấn Ni sư Phương Liên cùng Ni chúng tại tịnh xá, trong ba tháng hạ cố gắng tu tập, thúc liễn thân tâm trau dồi Giới Định Tuệ.Diệu Anh