Post: : Admin

Bài pháp chủ đề 'Lợi ích của người Phật tử khi đi chùa' do HT Thích Quang Đạo thuyết giảng cho Phật tử chùa Mãn Nguyệt (xã Xuân Phổ huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh)
Lợi ích của người Phật tử khi đi chùa - HT Thích Quang Đạo

Những bài giảng của HT Thích Quang Đạo:

>>Chia sẻ kinh nghiệm hoằng pháp - HT Thích Quang Đạo

>>Bốn pháp hạnh phúc - HT Thích Quang Đạo

>>12 Đại nguyện Phật Dược Sư - HT Thích Quang Đạo giảng
>>Lời nhắc nhở mùa an cư - HT Thích Quang Đạo

>>Vị trụ trì cần làm gì? HT Thích Quang Đạo

>>Chữ trụ trì trong Phật giáo - HT Thích Quang Đạo

>>Phước huệ song tu - HT Thích Quang Đạo

>>Đức Phật chế Bát kỉnh pháp cho Tỳ Kheo Ni - HT Thích Quang Đo

>>Phước báu của sự cúng dường - HT Thích Quang Đo