Post: : Admin

Hòa thượng Yoshimizu Daichi sinh ngày 4-7-1941, do tuổi cao sức yếu, đã viên tịch vào lúc 02 giờ 34 phút ngày 10-9-2023.
Video: Trưởng lão Yoshimizu Daichi viên tịch tại Nhật Bản