Post: : Admin

Chùa viện là nơi tôn nghiêm thanh tịnh, dành cho mọi người đến để tĩnh tâm, sửa đổi lỗi lầm mình đã phạm.Chùa chiền là nét đẹp văn hóa tâm linh, mang giá trị nhân văn cao quý, nơi tôn thờ Đức Phật và Bồ-tát. Văn hóa là cách sống bao gồm phong cách ẩm thực, trang phục, cư xử và cả đức tin, tri thức được tiếp nhận... Vì thế chúng ta nói một người nào đó là văn hóa cao, có văn hóa hoặc văn hóa thấp, vô văn hóa.


Đã nói văn hóa là phải nói đến điều tốt, cao đẹp. Vậy bạn đến chùa lễ Phật, vãn cảnh, tĩnh tâm thì cần ăn mặc kín đáo, chỉnh tề, lịch sự, không ăn mặc hở hang...

Sau đây là những hình ảnh ý nghĩa dành cho bạn mỗi khi đi chùa.Nhuận Hải