Post: : Admin

Trầm hương đốt xông ngát mười phương
Nguyện nguyện kinh Đức Nghiêm Từ vô lường
Cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con
Vận vận khói kết mây lành cùng dường
Video Trầm hương đốt, nhạc lễ GĐPT - karaoke

Trầm hương đốt, nhạc lễ GĐPT - karaoke

Trầm hương đốt xông ngát mười phương

Nguyện nguyện kinh Đức Nghiêm Từ vô lường
Cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con
Vận vận khói kết mây lành cùng dường
Đạo nhiệm mầu đã lan truyền nơi cùng nơi
Nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luận hồi
Đồng quy kính quỳ dưới Đài Sen
Dâng hoa thơm tinh khiết màu thắm tươi cành
Đài quang vinh xem huy hoàng trang nghiêm
Ơn mười phương Điều Ngự hào quang an lành
Nhìn Đạo uyển chuyển soi khắp cùng quần sanh
Phật Đạo đồng cùng nhau tu tinh tấn mau viên thành
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ... hm... hm...

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ... hm... hm... hm... hm...TRẦM HƯƠNG ĐỐT

(Bài hát nguyện hương của Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam)
Sáng tác: Bửu Bác


Đăng ký kênh Phật học đời sống youtube để nhận được những bản phối karaoke beat Phật giáo. https://www.youtube.com/channel/UC4NvC2ABuDYatvOhlMC6GyA


Karaoke beat Phật giáo