Post: : Admin

Pháp ngữ của cố Hòa thượng Thích Toàn Châu dặn dò năm 2021 gửi Đạo hữu Nguyễn Trần Đồng Hiếu.>>Hòa thượng Thích Toàn Châu viên tịch thọ 82 tuổi

>>Ba thân của Phật - HT.Thích Toàn Châu giảng


Thành kính cung tiễn Ôn về cõi Phật. 

Nam mô tiền tràng phan hậu bảo cái Quán Âm Như lai tiếp dẫn nguyện.

(Sinh tiền, Ngài chuyên trì mật niệm Quán Âm thần chú)


Nam Mô Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tứ Thế, Tây Thiên Tổ Đình Hồng Khê Pháp Phái, Khai Sơn Pháp Hạnh Tùng Lâm Viện Chủ, thượng Toàn hạ Châu Trưởng Lão Hoà Thượng Giác Linh.

Pháp ngữ của Ôn dặn dò năm 2021 gửi Đạo hữu Nguyễn Trần Đồng Hiếu!  :

 

Hòa thượng Thích Lưu Đoan là bạn thân của Ông nầy từ lúc ở học Nội trú 4 năm của lớp Trung Đẳng Phật Học Liễu Quán do Ngài Thích Trí Thủ và các Ngài Thạc Đức danh Tăng tại Huế đào tạo. 

Mãn lớp đó thì Thầy là một trong 4 Thầy của Lớp TĐPH đó được Quý Ngài cho vào Cao Đẳng Phật Học Viện Huệ Nghiêm tu học tiếp, với Chương trình Nội trú 8 năm.  Nhưng nhớ rằng, không phải học Cao Đẳng Phật học đó xong mà có khả năng làm nên nổi cho Đạo Pháp và đưa mình vào Ngôi vị "Chúng Trung Tôn" xứng đáng được đâu! Phần Thầy nhờ Căn lành ham thích Phật Pháp và tin tưởng tuyệt đối mà không nhảy vào những cái RỌ danh lợi quyền vị! 

Cũng nhờ tỉnh giác và lập chí vững lắm mới thoát mê vọng chướng nghiệp và ác ma tà kiến hãm hại mà không hãm hại nổi!  

Con phải nhớ rằng: Nhờ không ngừng thành tâm Trì Chú, lạy mười phương ba đời Chư Phật, cần cầu Sám hối, mới đủ Nhân duyên Phước lành mà tiến tu Đạo nghiệp đạt đến Thanh Tịnh An lạc, và mới có khả năng tương ứng với Pháp Thân Chư Phật mà Nhập Pháp Thân Chư Phật, chứ chẳng phải dễ Tu hành thành đạt Giác Ngộ Giải Thoát và hoằng dương Phật Đạo để có thể thành tựu Phước Huệ Trang Nghiệm của Bồ Tát hạnh được đâu!”.


Được biết chương trình tang lễ cố Hòa thượng Thích Toàn Châu:

- Lễ nhập kim quan được cử hành vào lúc 14 giờ ngày 5-7-2023 (18-5-Quý Mão). Kim quan được tôn trí tại Pháp Hạnh tùng lâm (số 73 Đào Sư Tích, P.Bình An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).
- Lễ viếng bắt đầu vào lúc 17 giờ cùng ngày cho đến hết ngày 10-7-2023 (23-5-Quý Mão).
- Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 6 giờ 30 ngày 11-7-2023 (24-5-Quý Mão), sau đó cung thỉnh kim quan cố Hòa thượng trà-tỳ vào tại Công viên nghĩa trang Sala Garden, Long Thành, Đồng Nai.


Hữu Thọ