Post: : Admin

Chùm ảnh 5 anh em Kiều Trần Như được họa vẽ rất nhiều kiểu, theo nghệ thuật Phật giáo các nước trên thế giới. Hình ảnh đẹp tinh xảo, đủ kiểu sắc màu khác nhau.A-nhã Kiều-trần-như (tiếng Phạn: Ajñāta Kauṇḍinya, tiếng Nam Phạn: Añña Koṇḍañña, chữ Hán: 阿若·憍陳如) là vị đệ tử xuất gia và chứng quả A-la-hán đầu tiên của đức Phật, là thành viên đầu tiên của Tăng đoàn, có hạnh cao nhất. 


Năm anh em Kiều Trần Như gồm những ai? 

5 tôn giả Kiều Trần Như có tên là tiếng sanskritKondana, Bhaddiya, Vappa, Mahanama, Asaji

1- Kiều Trần Như

2- Kiều Trần Na

3- Kiều Trần Nhi

4- Kiều Trần Thi

5- Kiều Trần Nga


Ông cùng các anh em của mình gọi là năm anh em Kiều Trần Như là những người được đức Phật thuyết pháp đầu tiên trong sự kiện chuyển Pháp luân của Phật giáo. Sau khi trở thành bậc Chánh Đẳng Giác tròn đúng hai tháng, nhằm vào ngày rằm tháng 6, Đức Phật ngự đến khu rừng phóng sanh nai gọi là Isipatana, do Đức Phật nghĩ đến nhóm 5 huynh đệ đã từng phụng sự, hộ độ cho Ngài trong thời gian còn là Bồ Tát hành khổ hạnh, nên Ngài quyết định thuyết pháp tế độ nhóm 5 vị này.


Khi ấy, nhóm 5 huynh đệ của Ngài Koṇḍanna đang ở tại khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana, gần thành Bārāṇasī, từ khu rừng Uruvela, Đức Phật ngự đến đó để thuyết pháp độ nhóm 5 huynh đệ gồm: Ngài Kondanna trưởng nhóm, Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, Ngài Mahānāma và Ngài Assaji.

Trong số 5 anh em, hoặc kinh điển đa số đặc biệt hay nhắc đến Kiều Trần Như, những vị còn lại ít nhắc đến và đề cập.

5 anh em Kiều Trần Như

5 anh em Kiều Trần Như

5 anh em Kiều Trần Như

5 anh em Kiều Trần Như

5 anh em Kiều Trần Như

5 anh em Kiều Trần Như

5 anh em Kiều Trần Như

5 anh em Kiều Trần Như

5 anh em Kiều Trần Như

5 anh em Kiều Trần Như

5 anh em Kiều Trần Như

5 anh em Kiều Trần Như

5 anh em Kiều Trần Như

5 anh em Kiều Trần Như

5 anh em Kiều Trần Như

5 anh em Kiều Trần Như


Chu Hiếu Kỷ