Post: : Admin

Hòa thượng Thích Toàn Châu, Viện chủ Pháp Hạnh tùng lâm (TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã viên tịch vào lúc 20 giờ 30 ngày 4-7-2023 (17-5-Quý Mão) tại Pháp Hạnh tùng lâm (tỉnh Bình Dương); trụ thế: 83 năm, 58 hạ lạp.Hòa thượng Thích Toàn Châu viên tịch thọ 82 tuổi


Lễ nhập kim quan được cử hành vào lúc 14 giờ ngày 5-7-2023 (18-5-Quý Mão). Kim quan được tôn trí tại Pháp Hạnh tùng lâm (số 73 Đào Sư Tích, P.Bình An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).


Lễ viếng bắt đầu vào lúc 17 giờ cùng ngày cho đến hết ngày 10-7-2023 (23-5-Quý Mão).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 6 giờ 30 ngày 11-7-2023 (24-5-Quý Mão), sau đó cung thỉnh kim quan cố Hòa thượng trà-tỳ vào tại Công viên nghĩa trang Sala Garden, Long Thành, Đồng Nai.

Nhục thân Hòa thượng Thích Toàn Châu chuẩn bị nhập kim quan, kim quan được tôn trí tại Pháp Hạnh Tùng Lâm - Tp.Dĩ An

Bảng cáo phó Tang lễ cố Hòa thượng Thích Toàn Châu

Chương trình tang lễ Hòa thượng Thích Toàn Châu

Giác linh đường nơi tôn trí kim quan cố hòa thượng Thích Toàn Châu tân viên tịch

Giác linh đường đơn sơ

Nam Mô Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tứ Thế, Tây Thiên Tổ Đình Hồng Khê Pháp Phái, Khai Sơn Pháp Hạnh Tùng Lâm Viện Chủ, thượng Toàn hạ Châu Trưởng Lão Hoà Thượng Giác Linh.


Mạc Kim Bình