Post: : Admin

Hôm nay, ngày 24/06/2023 (nhằm 7/5/ Quý Mão) tại tịnh xá Ngọc Chơn phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã diễn ra thời khóa tu bồi dưỡng đạo hạnh Tập sự, Sa di.4g30 chư hành giả trì tụng các thi kệ trong Chơn Lý.

7g30 TT. Giác Nhuận hướng dẫn đại chúng tu tập thiền tọa tại khuôn viên tôn trí bảo tượng Phật Niết-bàn.

Sau thời thiền tọa, Ngài hướng dẫn các chú tập sự cất bước thiền hành trong khuôn viên tịnh xá.

Đúng 8g30 ĐĐ. Minh Sĩ – Chánh Thư ký GĐ 6, Phó Trưởng Ban Tổ chức đã sách tấn chư hành giả thông qua đề tài: “Nghệ Thuật Làm Chú Tiểu”. Đây là một chủ đề vô cùng căn bản, phù hợp với căn cơ trình độ của người mới tu. Thay vì giảng dạy thông thường, Đại đức đã đặt ra các câu hỏi và mời các chú tập sự lần lượt tham gia trả lời. ĐĐ. Minh Sĩ cũng xuất gia từ thời thơ bé nên cuộc sống thời làm điệu Ngài biết rất rõ, thông các kinh nghiệm tu học cùng các ý pháp trong Luật nghi Khất sĩ đã mở ra đạo lộ đi vào chân trời an vui cho chư hành giả.

Vào lúc 14g00, ĐĐ. Minh Điệp đã ôn tập cho hành giả các khái niệm và câu chuyện liên quan đến giới luật thông qua bài “Môn Oai Nghi” trong quyển Luật nghi Khất sĩ.

Sau đó đại chúng thực tập thiền hành quanh khuôn viên tịnh xá.

Buổi tối, hành giả tụng kinh nơi chánh điện và cùng nhau ôn tập “Cuộc đời Đức Phật” phần “Từ đản sanh đến xuất gia” cho đến 21h. Ngày tu kết thúc trong không khí hân hoan của chư hành giả.

Được biết, khóa bồi dưỡng đạo hạnh Tập sự, Sa di được khai mạc vào lúc 19g00 ngày 22/06/2023 (nhằm 5/5/Quý Mão) với sự chứng minh của TT. Giác Nhuận – Phó Ban Thường trực GHPGVN quận 6, Giáo phẩm Hệ phái, Phó Thường trực Trị sự Giáo đoàn 6, Trụ trì tịnh xá Ngọc Chơn; ĐĐ. Minh Điệp – Phó Thư ký GĐ. 6; ĐĐ. Minh Hạnh và ĐĐ. Minh Thành – Giám luật và Kiểm soát khóa tu. Hành giả tham dự gồm 20 chú tập sự đang tu học tại các miền tịnh xá Ngọc Chơn; Ngọc Định – Bình Phước; Trúc Lâm – Tây Ninh; Phước Huệ - An Giang.

Chùm ảnh ghi nhận được:


 

Tin: Minh Điệp

Ảnh: Diệu Anh