• Thiết kế đẹp mùa Phật Đản

  05-05-2016
  Thiết kế đẹp mùa Phật Đản
  Mùa Phật Đản đang về trên khắp năm châu, những người con Phật chúng ta ai ai cũng nô nức thiết lập sân khấu, lễ đài, treo băng rôn, panner để kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh, PL: 2560 -DL: 2016. 
 • Băng rôn mừng Đức Phật thành đạo

  05-05-2016
  Băng rôn mừng Đức Phật thành đạo
  Mừng lễ vía Đức Phật thành đạo bên cội bồ đề vào lúc sao mai vừa ló dạng 08-12-549 TCN, trang nhà Phật học đời sống thiết kế một số mẫu băng rôn Phật thành đạo.