Post: : Admin

Không đầy hai tháng kể từ khi Ban Biên tập báo Tuổi trẻ đến Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN xin lỗi vì biếm họa xúc phạm Đức Phật, giáo chủ đạo Phật, một lần nữa Ban Biên tập báo Tuổi trẻ cười phải tháo gỡ và cáo lỗi truyện tranh vui có tựa đề “Bị vợ đánh, lên núi méc thiền sư” đăng ngày 06/11/2020.
Vẫn tác giả Cacho - Lacan biếm họa hình ảnh thiền sư, ôm gái với nội dung: "ta cũng từng bị vợ oánh sấp mặt như mi, nên mới trốn lên đây. Ôm đồng cảm. Với lời lẽ xúc phạm mất dạy, vô văn hóa, xem thường luân lý đạo đức của một vị tu sĩ Phật giáo, ám chỉ là vị thiền sư của tuổi trẻ cười. Sau đó đã xóa bài viết lỗi server 404. Ảnh chụp màn hình.


Nhân đây, xin góp ý cùng Ban Biên tập báo Tuổi trẻ cười. Trước khi châm biếm, phê phán các hiện tượng tôn giáo tiêu cực, trong đó có Phật giáo, bằng báo viết, báo hình, báo nói, quý Ban Biên tập nên đọc thật kỹ, suy nghĩ thật kỹ DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự thảo này hiện đang lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân.

Tuổi trẻ cười lại xin lỗi bạn đọc vì truyện tranh nhảm nhí 'bị vợ đánh, lên núi méc Thiền Sư' link bài viết: https://cuoi.tuoitre.vn/truyen-tranh/cung-ban-doc-2020110962615931.html

Với nội dung: Cùng bạn đọc Mục tranh báo tuổi trẻ cười online ngày 6.11.2020 có đăng truyện tranh vui với tựa đề 'bị vợ đánh, lên núi méc Thiền Sư'.
Từ truyện tranh này, một số trang mạng có dẫn lại với tựa đề 'bị vợ đánh, lên núi méc Thiền Sư' là không chính xác. Tuy nhiên, trong biên tập câu chữ, bạn đọc có góp ý các dùng chữ không phù hợp.
Chúng tôi đã rút lại truyện tranh , xin thành thật cảm ơn và cáo lỗi bạn đọc.
Tuổi trẻ cười online.


Trong dự thảo báo cáo chính trị này có đề cập đến chủ trương của Đảng về vấn đề tôn giáo. Cụ thể:
- Trang 38 có đoạn: “Phát huy các nhân tố tích cực, nhân văn trong các tôn giáo, tín ngưỡng. Phê phán và ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, mê tín, dị đoan.”


- Trang 49 có đoạn: “Vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo đảm cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật và hiến chương, điều lệ được Nhà nước công nhận. Phát huy những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước.”
Rõ ràng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng hoàn toàn không có chuyện xem “tôn giáo là liều thuốc phiện” để Ban Biên tập báo Tuổi trẻ cười y cứ vào đó đánh phá niềm tin của tín đồ Phật giáo bằng những truyện tranh vui nhảm nhí, rẻ tiền, đăng lên gặp dư luận phản ứng lại rút xuống, lại cáo lỗi, rồi lại tái diễn, khiến cho bạn đọc cười khinh.
Quần AnhTựa đề do BBT Phật học đời sống đặt lại, Tuổi trẻ xin lỗi vì truyện tranh nhảm nhí 'BỊ VỢ ĐÁNH, LÊN NÚI MÉC THIỀN SƯ'.


Nguyên gốc "GÓP Ý BAN BIÊN TẬP BÁO TUỔI TRẺ CƯỜI "