Post: : Admin

Vào lúc 11 giờ 33 ngày 28/09/2020 Tuổi trẻ cười đăng tải lời xin lỗi bạn đọc, chứ không nhắc hay liên quan gì đến việc xin lỗi cộng đồng Phật giáo, cũng như Tăng ni và Phật tử cả nước.

Tòa soạn Tuổi trẻ cười xin lỗi qua loa, chưa đầy 3 dòng với nội dung:


Ngày 23.9.2020, báo Tuổi Trẻ Cười online có đăng bài viết và tranh minh họa về câu chuyện chùa online. Trong đó, đã có những thông tin và hình ảnh không phù hợp, ngoài ý muốn của chúng tôi.

Tiếp thu ý kiến của Bạn đọc, chúng tôi đã rút tranh và bài viết. Báo Tuổi Trẻ Cười online thành thật xin lỗi bạn đọc!

Tòa soạn Tuổi Trẻ Cười online.


Với nội dung xem thường của tuổi trẻ cười, xúc phạm hình ảnh tôn quý của Đạo Phật và cộng đồng Phật tử một cách có sắp đặt. Nhưng thay vào đó là một lời xin lỗi không có thể thống. Qua đó cho chúng ta thấy rằng: Ban biên tập Tuổi trẻ cười đã cố tình xúc phạm và xem thường cộng đồng Phật giáo Việt Nam, cũng như xem thường những người đi chùa.


Một nhà báo, một phóng viên, hay vị tối cao đó là tổng biên tập, điều căn bản trước tiên là suy nghĩ, hay viết ra một điều gì đó, cần phải  tìm hiểu rõ văn hóa, thuần phong mỹ tục của giá trị tâm linh, hiểu rõ luật, dùng văn phong hay từ ngữ có thích hợp và đáng nói hay không?


Người làm báo đã hiểu rõ luật, sao lại còn đi bẻ cong ngòi bút, điều gì đang nằm đằng sau bài viết này? làm cho bạn đọc phải lên tiếng. Đạo đức của người làm báo ở đâu? Không những làm bạn đọc phẩn nộ mà còn ảnh hưởng và đi ngược lại văn hóa,  giá trị tâm linh thuần phong mỹ tục của người dân Việt Nam.


Nét đẹp truyền thống đi chùa từ bao ngàn đời, mà ông cha ta đã để lại cho hậu thế, quy chuẩn của người làm báo cần phải: BÚT SẮC – LÒNG TRONG và TÂM SÁNG.

Điều đáng chê trách nói ở đây là xin lỗi rỗng không, như để đối phó bạn đọc, Chúng tôi yêu cầu ông tổng biên tập ra văn bản xin lỗi công khai trước cộng đồng Tăng Ni và Phật tử theo quy định của Luật báo chí.


Mong Bộ thông tin truyền thông xử lý thích đáng, trị theo luật định của pháp luật hiện hành, Không thể để tuổi trẻ cười, coi thường Phật giáo, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Việc làm của Tuổi Trẻ Cười đã tạo nên sự chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, vi phạm khoản 2, mục c, điều 9 của Luật báo chí 2016:  “Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, xúc phạm niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo.” Thượng  tọa thích Nhật Từ khẳng định.


Phước Hải