Post: : Admin

TT.Thích Thiện Thuận-Phó giám đốc Trung tâm dịch thuận Hán nôm Huệ Quang đọc lời tưởng niệm cố HT.Thích Minh Cảnh 'Vĩnh biệt Thầy'.
Video clip "vĩnh biệt Thầy" tưởng niệm cố HT.Thích Minh Cảnh.

Vĩnh biệt Thầy - Tưởng niệm cố HT.Thích Minh Cảnh