Post: : Admin

Con được pháp hữu giới thiệu đến chùa Đồng Hiệp, bạn ấy nói Hoà thượng trụ trì đức độ và bao dung lắm… Con được Hoà thượng cưu mang trong 4 năm Học viện...>>Gò Vấp: Hòa thượng Thích Nhựt Thọ viên tịch thọ 77 tuổi


Học xong 4 năm Trung cấp Phật học, con thi đỗ vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh khoá VI, năm 2005-2009. Lúc đó lên thành phố tìm chùa xin lưu trú để đi học rất khó, phải nói khó lắm!

Con được pháp hữu giới thiệu đến chùa Đồng Hiệp, bạn ấy nói Hoà thượng trụ trì đức độ và bao dung lắm… Con được Hoà thượng cưu mang trong 4 năm Học viện.

Hoà thượng giản dị và gần gũi, giọng nói dòn vang, tiếng tụng Kinh sang sảng, đức hạnh cao viễn. Trong chúng có người này người kia, Hoà thượng đều dung nhiếp…

Hòa thượng Thích Nhựt Thọ

Sau này mỗi khi về thăm, Hoà thượng Thích Nhựt Thọ đều tận tình sách tấn. Ngài nói “Làm Trụ trì phải có đức Nhẫn, không Nhẫn thì không làm Trụ trì được”…

Hòa thượng Thích Nhựt Thọ trong một lần đến thăm và thuyết pháp cho Phật tử nghe tại Tổ đình Phước Viên (Tp.Biên Hòa, Đồng Nai)

Hòa thượng Thích Nhựt Thọ trong một lần đến thăm và thuyết pháp cho Phật tử nghe tại Tổ đình Phước Viên (Tp.Biên Hòa, Đồng Nai)


Tổ đình Phước Viên con có duyên được Hoà thượng đến thăm, động viên, còn thuyết pháp, truyền thụ kinh nghiệm niệm Phật cho chúng Phật tử tại gia. Hoà thượng dạy, “khi nào có duyên sự gì cần Thầy về chứng dự, con cứ gọi cho Thầy”.


Dịch bùng phát, nhiều Phật sự phải khép lại, con và chúng Phật tử chưa kịp được cung đón Hoà thượng lần nữa thì nay hay tin Hoà thượng đã quá vãng Lạc bang, để lại cho môn đồ tứ chúng nhiều nỗi bùi ngùi thương tiếc.

Ân đức và lời dạy của Hoà thượng, chúng con nguyện khắc ghi và phụng trì.

Đại đức Thích Quảng Duy bên cố Hòa thượng ân sư.


Thành kính đảnh lễ bái biệt Hoà thượng, kính nguyện Giác linh Hoà thượng cao đăng thượng phẩm, Ta Bà tái hiện, dẫn dắt phàm tình, cứu độ chúng sanh.

Xin thành kính phân ưu cùng Môn đồ Pháp quyến. 


Quảng Duy