Post: : Admin

Câu đối Phật đản của HT Thích Minh Cảnh là quà tặng đến tất cả quý vị mùa Phật đản lần thứ 2642.5 cặp đối Phật đản 2018 dành cho bạn sử dụng khi đại lễ Phật đản đến. Hòa thượng Thích Minh Cảnh bậc thầy chuyên dịch thuật, thông thạo Hán ngữ, người trụ trì Tu viện Huệ Quang (Quận Tân Binh- Tp.HCM) cũng là giám đốc Trung tâm dịch thuật Huệ Quang.


Câu đối Phật đản của HT Thích Minh Cảnh

Lâm Tỳ Ni viên trụ đá sơ sanh còn lưu dấu

Ca Tỳ La quốc bờ ao khánh đản vẫn in hình
Câu đối Phật đản của HT Thích Minh Cảnh
Đại địa mười phương bảy lần rúng động
Khi Đấng bất diệt ngang dòng sanh diệt

Câu đối Phật đản của HT Thích Minh Cảnh

Thế giới ba ngàn một phen bừng vỡ

Lúc bậc vô sanh thị hiện đản sanh
Câu đối Phật đản của HT Thích Minh Cảnh
Trăm kiếp tu nhân đâu suất giáng thần thành chánh giác
Ba kỳ kết quả ta bà thị hiện độ quần sanh
Câu đối Phật đản của HT Thích Minh Cảnh
Hái đóa hoa thơm thánh mẫu đản sanh ngôi thái tử
Tưới dòng suối mát rồng thiêng tắm gội bậc pháp vương


Hiếu Nhân