Post: : Admin

Ngày 28-10-1982,tỉnh Hội Phật giáo Đồng Nai được thành lập lúc đó do cố Đại lão Hòa thượng Thích Huệ Thành làm trưởng Ban trị sự, đến nay 39 năm và đã trải qua VIII nhiệm kỳ.* 5 đời Tăng thống GHPPGVN Thống Nhất qua các thời kỳ

* Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ

* Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội PGVN qua các thời kỳ

Trước đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai còn gọi là Tỉnh Hội Phật giáo Đồng Nai, sau này đổi tên thành Ban Trị Sự GHPG tỉnh Đồng Nai.

Trưởng Ban trị sự tỉnh Đồng Nai qua các nhiệm kỳ

Từ khi thành lập Tỉnh Hội Phật Giáo Đồng Nai đến nay đã trải qua VIII nhiệm kỳ, đương nhiệm là Hòa thượng Thích Nhật Quang làm trưởng Ban trị sự.


4 đời Trưởng Ban trị sự PG tỉnh Đồng Nai:

- Cố Đại lão Hoà thượng Thích Huệ Thành, nhiệm kỳ I (1982-1987)

- Cố Đại lão Hoà thượng Thích Thiện Khải, nhiệm kỳ II, III, IV, V (1987- 2007)

- Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Chánh, nhiệm kỳ VI, VII (2007-2017)

- Hòa thượng Thích Nhật Quang, nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

Trưởng Ban trị sự tỉnh Đồng Nai qua các nhiệm kỳ

Trưởng Ban trị sự tỉnh Đồng Nai qua các nhiệm kỳ

Trưởng Ban trị sự tỉnh Đồng Nai qua các nhiệm kỳ

Trưởng Ban trị sự tỉnh Đồng Nai qua các nhiệm kỳ


Đồ họa: Hạo Nhiên

Phật giáo Đồng Nai thành lập năm nào, thời kỳ trưởng ban trị sự, bao nhiêu nhiệm kỳ, có mấy đời làm trưởng ban