Post: : Admin

Người đại diện cao nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về mặt giới luật (đạo pháp) là Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, thường gọi tắt là Pháp chủ. Từ khi thành lập, đã có ba vị Pháp chủ, Đức Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội đầu tiên là cố Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận tôn kính.Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ

Hiện nay chức danh Pháp chủ dùng để gọi người lãnh đạo cao nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Pháp chủ là người đứng đầu Hội đồng Chứng minh, thay mặt Hội đồng Chứng minh ban hành các Giáo chỉ, các văn bản quan trọng nhất, đại diện cho Giáo hội trong các hoạt động đối ngoại.


Ngôi vị Pháp chủ chỉ do Đại hội Phật giáo toàn quốc suy cử một vị Hòa thượng, và tại vị đến suốt đời. Trên thực tế, ngôi vị này chỉ có vai trò đại diện chứ không trực tiếp tham gia điều hành, và không có thực quyền quyết định.

Từ khi thành lập năm 1981 đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có ba vị Pháp chủ:


Cố Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận

Đệ nhất Pháp chủ Hội đồng chứng minh GHPGVN

(từ năm 1981 đến năm 1993)


Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ

Cố Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch

Đệ nhị Pháp chủ Hội đồng chứng minh GHPGVN

(từ năm1997 đến năm 2005)


Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Đệ tam Pháp chủ Hội đồng chứng minh GHPGVN

(từ 14 tháng 12 năm 2007 đến nay)

Trong thời gian 2005 - 2007, do Đệ nhị Pháp chủ Thích Tâm Tịch đã viên tịch mà chưa tổ chức Đại hội Phật giáo, nên chức danh Pháp chủ khuyết chỗ. Đại hội Phật giáo Toàn quốc khóa 6 vào tháng 11 năm 2007 đã suy cử Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ lên ngôi vị Pháp chủ. Mặc dù ở ngôi vị Pháp chủ nhưng Hòa thượng Thích Phổ Tuệ không trú tại Trụ sở Giáo hội ở Hà Nội, mà vẫn trụ trì ở chùa Viên Minh (chùa Ráng), Hà Tây.

Lan Hương / Phật học đời sốngXem thêm: Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội PGVN qua các thời kỳ