Post: : Admin

Tu sĩ Thích Đồng Huệ, giáo phẩm Thượng tọa, là Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, nhiều chức vụ trong Phật giáo xin hoàn tục theo nguyện vọng từ ngày 08/11/2021.Tu sĩ Thích Đồng Huệ xin hoàn tục theo nguyện vọng hôm 08/11/2021

Tu sĩ Thích Đồng Huệ xin hoàn tục theo nguyện vọng hôm 08/11/2021


Trong đơn ghi ngày 8-11-2021 gửi Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang, tu sĩ Thích Đồng Huệ (thế danh Nguyễn Ngọc Triệu) cho biết vì “mắc bệnh hiểm nghèo, sức khỏe không tốt”, xin phép Giáo hội được hoàn tục.


Cùng ngày, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN đã ký ban hành quyết định “cho hoàn tục và cho thôi tất cả chức vụ trong GHPGVN” đối với tu sĩ Thích Đồng Huệ, thế danh Nguyễn Ngọc Triệu.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, 8-11-2021.

Ảnh chụp đơn xin hoàn tục của tu sĩ Thích Đồng Huệ gửi Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang

Ảnh chụp đơn xin hoàn tục của tu sĩ Thích Đồng Huệ gửi Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang


Tu sĩ Thích Đồng Huệ, giáo phẩm Thượng tọa, là Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang, Hội trưởng Hội Phật giáo Việt Nam tại Mozambique, Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam tại Angola, trụ trì chùa Nôm (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) và chùa Quan Âm (TP.Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

Nam Hữu