Post: : Admin

Từ năm 1981 đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có 3 Hòa thượng làm Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chủ tịch Giáo hội đầu tiên là cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ tôn kính.Chủ tịch Hồi đồng Trị sự Giáo hội PGVN qua các thời kỳ

Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội PGVN qua các thời kỳ

Chủ tịch Hồi đồng Trị sự Giáo hội PGVN qua các thời kỳ

Cố Đại lão HT. Thích Trí Thủ

Chủ tịch HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ I

(11/1981 - 1984)

Chủ tịch Hồi đồng Trị sự Giáo hội PGVN qua các thời kỳ

Cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban Tăng Sự TƯ GHPGVN

(1984-2017)

Chủ tịch Hồi đồng Trị sự Giáo hội PGVN qua các thời kỳ

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Chủ tịch HĐTS GHPGVN

(11/2017 - đến nay)

Trong thời gian 2014 - 2017, do Hòa thượng Chủ tịch Thích Trí Tịnh đã viên tịch mà chưa tổ chức Đại hội Phật giáo, nên chức danh Chủ tịch khuyết chỗ. Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII vào tháng 11 năm 2017 đã suy cử Hòa thượng Thích Thiện Nhơn lên ngôi vị Chủ tịch. 


Xuân Hải - Phật học đời sống