Post: : Admin

Kể từ năm 1964 tính đến năm 2020, trải qua 56 năm. Vị lãnh đạo tối cao nhất của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, gồm những ai trong 5 đời Tăng Thống.Danh từ Tăng Thống là vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội, vị Tăng được Giáo hội suy tôn làm người đứng đầu của trong một đoàn thể Tăng già để quản lý Tăng sự.

Danh xưng Tăng thống là vị lãnh đạo cao nhất trong một nước, hoặc một giáo hội, chức danh này do tổ chức GH quyết định suy cử. Nói cách khác dễ hiểu như một vị Tổng Thống.


5 đời Tăng thống GHPPGVN Thống Nhất qua các thời kỳ


5 đời Tăng Thống gồm:

Hòa thượng Thích Tịnh Khiết (1890-1973) Đệ nhất Tăng thống
Hòa thượng Thích Giác Nhiên (1878-1979) Đệ nhị Tăng thống
Hòa thượng Thích Đôn Hậu (1905-1991) Đệ tam Tăng thống
Hòa thượng Thích Huyền Quang (1919-2008) Đệ tứ Tăng thống
Hòa thượng Thích Quảng Độ (1928-2020) Đệ ngũ Tăng thống


5 đời Tăng thống GHPPGVN Thống Nhất qua các thời kỳ

Vừa qua Hòa thượng Thích Quảng Độ đã viên tịch vào ngày 22/2/2020, Trụ thế: 93 năm, 73 Hạ lạp. Ngày 24-5-2019, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống đã ban hành Quyết định số 14-VTT/TT/QĐ thỉnh cử Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ thay thế Đức Tăng Thống vì trọng bệnh để lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ở vị trí Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống. Ngày 7-4-2020 sau nhiều lần HT Đệ ngũ Tăng thống triệu mời, Hòa thượng Tuệ Sỹ đã cung kính phụng thừa sự ủy thác này và đảm nhiệm.


Đồ họa: Trọng Hoàng