Post: : Admin

Một số hình ảnh về Tang lễ cố HT. Thích Giải Thiện ngày 02-10-2020 tại Chùa Đức Lâm (49 Gò Cẩm Đệm, phường 10, quận Tân Bình, Tp.HCM)Hòa thượng trú trì chùa Đức Lâm một đời Ngài với hạnh nguyện tiếp Tăng độ chúng tu học. Ngài là bậc Thầy sống giản dị, mộc mạc thương yêu Tăng chúng, tất cả chúng tăng đều coi như bình đẳng lục hoà, luôn ban phát cho đi mà không đòi hỏi đáp trả.


Giác Linh Đường nơi an trí kim quan cố Hòa thượng Ân sư.

Theo như chương trình lễ tang, Chư Tăng bổn tự luân phiên tụng niệm thọ trì kinh chú, dâng cơm lên Giác linh Thầy cũng như các phái đoàn tuần tự viếng tang.


Tôn dung cố Hòa thượng trụ trì chùa Đức Lâm.

Phái đoàn Chư tôn giáo phẩm BTS Phật giáo Quận Tân Bình viếng tang

Thượng tọa Thích Đạt Đức, trưởng BTS Phật giáo Quận Tân Bình thay lời chư tôn đức chia buồn cùng môn nhơn pháp quyến.

Quý Ngài hữu nhiễu kim quan Hòa thượng tân viên tịch

Hòa thượng Thích Như Tín - chứng minh BTS Phật giáo Quận Tân Bình ghi sổ tang


Thượng tọa Thích Đạt Đức, trưởng BTS Phật giáo Quận Tân Bình ghi sổ tang lưu niệm

Thời khóa thọ trì Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh, do Đại đức Thích Hạnh Thông làm chủ lễ.

Quang cảnh trang nghiêm

Khóa lễ Tịnh độ diễn ra trong sự trang nghiêm và thành kính, lời kinh tiếng kệ vang lên trầm hùng.

Hiếu đồ, Phật tử các giới

Hầu kim quan


Đại đức Thích Chúc An ghi sổ tang lưu niệm.


Được biết, Lễ truy niệm vào lúc 06giờ 00 ngày 07/10/2020 (21/8/Canh Tý); phụng tống kim quan Hòa thượng trà tỳ tại Đài Hỏa táng Bình Hưng Hòa

Anh Quốc - Minh Hiếu