Post: : Admin

Cố Hoà ​Thượng thượng Giải hạ Thiện, trú trì chùa Đức Lâm, thuộc dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 41. Thị tịch ngày 01-10-2020, trụ thế 80 năm, hạ lạp 50 năm.Ban tổ chức Tang lễ cố HT.Thích Giải Thiện. Thiết kế: Phật học đời sống

Ban tổ chức Tang lễ cố HT.Thích Giải Thiện. Thiết kế: Phật học đời sống


CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ HÒA THƯỢNG THÍCH GIẢI THIỆN
Trụ trì chùa Đức Lâm, phường 10, quận Tân Bình

Ngày 02/10/2020 (16/08/Canh Tý)

-7h00: Cung nghinh chư tôn đức tăng- ni quang lâm 
-8h00: Lễ Nhập kim quan
-9h00: Khai chung bảng
-10h00: Thành phục – cung tiến giác linh
-14h00: Lễ khai kinh
-15h00: Các phái đoàn kính viếng 
19h00: Khóa lễ Tịnh độ
22h00: Chỉ tịnh

Ngày 03/10/2020 (17/08/Canh Tý)
-4h00: Công phu khuya
-6h00: Điểm tâm sáng
-7h00: Lễ dâng trà
7h30: Các phái đoàn kính viếng
- 9h00: Cúng ngọ
-10h00: Cung tiến giác linh 
-11h30: Thọ trai
-14h00: Các phái đoàn kính viếng
-17h00: Dược thạch
-19h00: Khóa lễ Tịnh độ
-22h00: Chỉ tịnh

Ngày 04/10/2020 (18/08/Canh Tý) 
4h00: Công phu khuya
6h00: Điểm tâm sáng
7h00: Lễ dâng trà
7h30: Các phái đoàn kính viếng
 9h00: Cúng ngọ
10h00: Cung tiến giác linh 
11h30: Thọ trai
14h00: Các phái đoàn kính viếng
17h00: Dược thạch
19h00: Khóa lễ Tịnh độ
22h00: Chỉ tịnh

Ngày 05/10/2020 (19/08/Canh Tý)
4h00: Công phu khuya
6h00: Điểm tâm sáng
7h00: Lễ dâng trà
7h30: Các phái đoàn kính viếng
 9h00: Cúng ngọ
10h00: Cung tiến giác linh 
11h30: Thọ trai
14h00: Các phái đoàn kính viếng
17h00: Dược thạch
19h00: Khóa lễ Tịnh độ
22h00: Chỉ tịnh

Ngày 06/10/2020 (20/08/Canh Tý)
-4h00: Công phu khuya
-6h00: Điểm tâm sáng
-7h00: Lễ dâng trà
-7h30: Các phái đoàn kính viếng
-9h00: Cúng ngọ
-10h00: Cung tiến giác linh 
-11h30: Thọ trai
-14h00: Thỉnh địa tạng 
-17h00: Bạch Phật- Yết tổ 
-18h00: Bố tát
-19h00: Đăng đàn chẩn tế 
-22h00: Lễ thắp nến tri ân

Ngày 07/10/2020 (21/08/Canh Tý) 
-4h00: Hoàn đàn 
-4h30: Lễ dâng trà- cung tiến giác linh 
-6h00: Lễ truy niệm cung tống kim quan- lễ trà tỳ


hương trình Tang lễ cố HT.Thích Giải Thiện. Thiết kế: Phật học đời sống

Chương trình Tang lễ cố HT.Thích Giải Thiện. Thiết kế: Phật học đời sống


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUẬN TÂN BÌNH
BAN TỔ CHỨC TANG LỄ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH GIẢI THIỆN TRỤ TRÌ CHÙA ĐỨC LÂM 

I. BAN CHỨNG MINH:
Hòa thượng THÍCH NHƯ TÍN
Hòa thượng THÍCH THIỆN ĐỨC
Hòa thượng THÍCH MINH TRÍ
Hòa thượng THÍCH HUỆ TRUNG
II. BAN TỔ CHỨC:
TRƯỞNG BAN: Thượng tọa THÍCH ĐẠT ĐỨC
PHÓ BAN TT: Hòa thượng THÍCH THANH SƠN
PHÓ BAN: 
Thượng tọa THÍCH THÔNG ĐỨC
Thượng tọa THÍCH TỪ TRÍ
Đại đức THÍCH HẠNH MINH
III. THƯ KÝ:
Đại đức THÍCH HẠNH ĐỨC
Đại đức THÍCH QUẢNG HẬU
Đại đức THÍCH NHUẬN ĐỨC
IV. THỦ QUỸ:
Sư cô THÍCH NỮ HẠNH THẠNH
Sư cô THÍCH NỮ HẠNH TÍNH
V. CÁC TIỂU BAN.
1. BAN TIẾP TÂN:
Hòa thượng THÍCH THANH SƠN
Thượng tọa THÍCH THÔNG ĐỨC
Thượng tọa THÍCH TỪ TRÍ
Đại đức THÍCH CHIẾU THIỀN
Ni sư THÍCH NỮ NHƯ DIỆU
2. BAN NGHI LỄ:
Hòa thượng THÍCH HUỆ BẠCH & BAN KINH SƯ
3. BAN TIẾP LỄ:
- CHƯ TĂNG CHÙA ĐỨC LÂM
- CHƯ NI CHÙA: THIỀN QUANG, VÔ ƯU, TX. NGỌC PHÚ
4. BAN XƯỚNG NGÔN:
Đại đức THÍCH HẠNH ĐỨC
Đại đức THÍCH QUẢNG HẬU
Đại đức THÍCH PHÁP HIỀN
Đại đức THÍCH TÂM THÀNH
5.BAN HIẾU ĐỒ
Đại đức THÍCH HẠNH MINH
Đại đức THÍCH HẠNH THÔNG
Đại đức THÍCH HẠNH THÂN
Đại đức THÍCH HẠNH NHÀN
Đại đức THÍCH ĐỒNG TIẾN
Đại đức THÍCH HẠNH NHUẬN
Đại đức THÍCH HẠNH THANH
Đại đức THÍCH HẠNH THẢO
Đại đức THÍCH HẠNH THUẬN
Đại đức THÍCH HẠNH ĐẠT
Đại đức THÍCH HẠNH TRUNG
Đại đức THÍCH HẠNH CÔNG
Đại đức THÍCH HẠNH NHÂN
Đại đức THÍCH HẠNH THÀNH
Đại đức THÍCH HẠNH NGỌC
Sư cô THÍCH NỮ HẠNH THẠNH
Sư cô THÍCH NỮ HẠNH TÍNH
PT. LÊ THUẨN
PT. LÊ NAM
PT. NGUYỄN THỊ HOÀI THANH
PT. LÊ MINH PHÁT
PT. LÊ MINH TRIẾT
PT. LÊ HIỀN
PT. LÊ THỊ HÀ
PT. LÊ THỊ TỈNH
6. BAN CUNG NGHINH:
Đại đức THÍCH THIỆN HIỀN & CÁC THÀNH VIÊN
7. BAN HƯƠNG ĐĂNG – CHUNG CỔ:
Đại đức THÍCH HẠNH NHUẬN & CÁC THÀNH VIÊN
8. BAN THỊ GIẢ:
Đại đức THÍCH HUỆ THẠNH & CÁC THÀNH VIÊN
9. BAN TRẦN THIẾT:
Đại đức THÍCH PHỔ HUỆ - THÍCH QUẢNG HOA - THÍCH ĐỒNG LUẬT
10. BAN ÂM THANH & ÁNH SÁNG:
Đại đức THÍCH THỊ HUY & CÁC THÀNH VIÊN
11. BAN TRAI SOẠN:
Đại đức THÍCH TRÍ LỰC & PHẬT TỬ CHÙA GIÁC TÁNH
12. BAN HÀNH ĐƯỜNG:
Sư cô THÍCH NỮ HẠNH THẠNH & PHẬT TỬ CHÙA ĐỨC LÂM
13. BAN TRẬT TỰ:
Đại đức THÍCH NHUẬN QUÁN & ĐỘI DÂN PHÒNG PHƯỜNG 1O
14.BAN Y TẾ:

Đại đức THÍCH CHÚC AN - CÁC Y - BÁC SĨ


BAN TỔ CHỨC TANG LỄ