Post: : Admin

Hôm nay, lúc 10h45 ngày 01-10-2020 (ngày 15 tháng 08 Canh tý) cố Hòa thượng Thích Giải Thiện Trụ trì Chùa Đức Lâm (49 Gò Cẩm Đệm, phường 10, quận Tân Bình, Tp.HCM) viên tịch trụ thế: 80, hạ lạp: 50Cáo phó: Cố HT.Thích Giải Thiện viên tịch ở tuổi 80

Cố HT.Thích Giải Thiện viên tịch ở tuổi 80 (1941-2020)


Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng Thích Giải Thiện đã thuận thế vô thường, thu thần thị tịch vào lúc 10giờ45 phút, ngày 01 tháng 10 năm 2020 (nhằm ngày 15/8/Canh Tý) tại chùa Đức Lâm, 49 Gò Cẩm Đệm, phường 10, quận Tân Bình, Tp.HCM.

* Trụ thế        : 80 năm
* Hạ lạp          :50 năm

- Lễ nhập kim quan vào lúc 08giờ 00, ngày 02/10/2020 (16/8/Canh Tý).
- Kim quan Hòa thượng được an trí tại chùa Đức Lâm
- Lễ viếng bắt đầu từ lúc 15giờ 00 ngày 02/10/2020 (16/8/Canh Tý).

- Lễ truy niệm vào lúc 06giờ 00 ngày 07/10/2020 (21/8/Canh Tý); phụng tống kim quan Hòa thượng trà tỳ tại Đài Hỏa táng Bình Hưng Hòa, sau đó nhập Bảo tháp tại chùa Đức Lâm, 49 Gò Cẩm Đệm, phường 10, quận Tân Bình, Tp.HCM.


Đoàn Chuẩn